h

Fietsenstalling dicht bij station?

5 december 2007

Fietsenstalling dicht bij station?

Het tekort aan fietsparkeerplaatsen bij het station maar ook elders in de stad is de SP Zwolle al tijden een doorn in het oog. Wij vragen hiervoor regelmatig aandacht en bedenken alternatieven om het probleem, al dan niet tijdelijk op te lossen. Toen het postkantoor aan de Westerlaan sloot, bedacht onze fractie dat het vrijkomende parkeerterrein, dat toch al ongeveer naast de ander fietsparkeerplaatsen ligt, een oplossing zou kunnen bieden. Hierover stelden wij het college vragen. De beantwoording stelt ons teleur. Maar misschien hebben wij het mis en daarom willen we graag van de bezoekers van deze site weten wat belangrijker is, de afstand of de beschikbaarheid van plaatsen.

Om te stemmen, kijk bij de poll op deze site. De vraag is: Wat vind jij belangrijker als je je fiets stalt bij het station?

 • Voldoende plaats voor mijn fiets (ik loop liever een stuk dan te moeten proppen)
 • Afstand tot het station (ik prop mijn fiets er zo dicht mogelijk bij het station wel ergens tussen)

  Hieronder de brief met antwoorden op de vragen van de SP over de fietsparkeerproblemen aan de Westerlaan die aanleiding is voor deze poll.

  Geachte raadsleden,

  Op 12 oktober 2007 heeft de SP de volgende vragen gesteld over de fietsparkeerproblemen aan de Westerlaan.

  Vraag 1: Is de gemeente bereid om met de eigenaar van het parkeerterrein in gesprek te treden over het gebruik van de autoparkeerruimte als fietsparkeerruimte? Zo nee, waarom niet?

  Vraag 2: Welke acties heeft de gemeente tot op heden zelf genomen het reeds eerder geconstateerde tekort aan fietsparkeerplaatsen terug te dringen?

  Wij beantwoorden deze vragen als volgt:
  De gemeente is al geruime tijd op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden voor stallingscapaciteit in het gebied Westerlaan/ Oosterlaan. De optie om de autoparkeerruimte van het oude postkantoor aan de Westerlaan/ Veerallee in te richten als fietsparkeerruimte is ook bekeken. De locatie wordt echter niet gezien als oplossing voor de capaciteituitbreiding aan de Westerlaan. De loopafstand die moet worden overbrugd van het oude postkantoor naar het station bedraagt bijna 600 meter. Het Rijk hanteert voor het parkeren van fietsen in stationsgebieden een maximale loopafstand van 50 meter voor onbewaakte stallingen en 200 meter voor bewaakte stallingen (Normen Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Programma ruimte voor de fiets)De verwachting is dan ook dat de fietsers/ reizigers de voorziening bij het oude postkantoor niet zullen gebruiken.

  Recentelijk is er overleg geweest tussen de Gemeente Zwolle en NS-Stations inzake het vergroten van de stallingcapaciteit in het stationsgebied. De NS heeft aangegeven geen stallingsruimte beschikbaar te hebben. Een oplossing voor het fietsparkeerprobleem aan de Westerlaan is, gelet op de zeer beperkte ruimte, het vervangen van de bestaande stallingen aan de Westerlaan door dubbellaagsstallingen. Hiervoor zijn geen gemeentelijke middelen beschikbaar. Onderzocht wordt of er rijksmiddelen (dan wel middelen vanuit ProRail) beschikbaar zijn voor investeringen in fietsparkeren.

  Gebleken is dat geparkeerde fietsen, aan de Westerlaan, regelmatig de stoep blokkeren. Om het foutparkeren te vermijden, is een klein aantal extra fietsklemmen geplaatst aan de Westerlaan. Daarnaast zijn de handhavingsactiviteiten geïntensiveerd van drie ochtenden naar vijf ochtenden per week. Deze aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. Binnen nu en twee weken wordt naast de reeds genomen maatregelen een actie gepland voor het ruimen van fietsen, die langer dan de toegestane 14 dagen in de rekken staan.

  Burgemeester en wethouders van Zwolle

 • U bent hier