h

Komst Ikea dubieus

9 december 2007

Komst Ikea dubieus

De afgelopen week kondigde wethouder Knol aan dat hij na jaren onderhandeling een overeenkomst heeft kunnen sluiten met Ikea. In oktober werd de gemeenteraad (in het geheim) gevraagd wat zij er van zou vinden als de wethouder toch met IKEA in onderhandeling ging met als uitgangspunt een vestiging op de Hessenpoort. Hiermee ging de wethouder in tegen het vastgesteld beleid van de gemeente Zwolle, dat er op is gericht grootschalige detailhandel in de Voosterpoort te vestigen. De fractie van de SP heeft toen reeds bij de wethouder aangegeven niet gelukkig te zijn met deze draai. De SP heeft de nodige twijfels bij de vestiging van Ikea op Hessenpoort.

Het leek goed nieuws dat een grote winkelketen als Ikea naar Zwolle zou komen. Immers, een winkelketen met dergelijke uitstraling kan alleen maar een meerwaarde zijn voor de Zwolse economie en werkgelegenheid. Echter, al snel bleek dat Ikea een onderhandelingspositie kan innemen die het gehele gemeentelijke beleid kan doorkruisen. De SP vraagt zich af of Hessenpoort wel de geschikte locatie is om een dergelijke winkelketen te huisvesten.

In Zwolle is immers in het verleden besloten om de Voorsterpoort te bestemmen voor grootschalige detailhandel en leisure en Hessenpoort juist te gebruiken voor de grotere industriële bedrijven. Het bestemmingsplan staat een winkel als Ikea daarom ook niet toe op de Hessenpoort. Ikea wil een echter een zichtlocatie en dus niet naar de Voorsterpoort.
De wethouder heeft nu toegestaan dat er voor Ikea een uitzonderingspositie is gecreëerd. De wethouder meet met twee maten en tast hiermee het gelijkwaardigheidsbeginsel aan. Daarnaast gaat hij voorbij aan de afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Als Ikea zich nu op Hessenpoort kan vestigen, kan de wethouder geen nee verkopen wanneer gelijksoortige bedrijven zich aandienen voor Hessenpoort.
Door de gekunstelde oplossing “stand alone” zou een precedent werking worden voorkomen. De SP betwijfelt het, want werkgelegenheid, economische aspecten en landelijke uitstraling kunnen bij een nieuwe gegadigde dan weer zwaarder wegen.

Daarnaast maakt de SP zich grote zorgen over de infrastructurele aspecten die de komst van Ikea met zich meebrengen voor Hessenpoort. De wethouder geeft aan dat met de verbreding van twee straten wel goed moet komen met de verkeersafwikkeling, volgens de SP is dit een te optimistische kijk. Hij lijkt te vergeten dat Ikea een gebiedsoverstijgend is en daarmee vele verkeersbewegingen met zich mee zal brengen. De komst van Ikea mag niet leiden tot een verkeersinfarct en slechtere bereikbaarheid van Zwolle. Het verdient aanbeveling om een gedegen onderzoek te doen naar de verkeersintensiteit die de vestiging van Ikea met zich mee zal brengen en de omvang van de infrastructurele investeringen voor te leggen aan de gemeenteraad. De raad wordt nu voor een voldongen feit geplaatst.

Overigens lijkt ook het communicatie traject niet geheel soepel te verlopen. De Ondernemersvereniging Woonboulevard Voorsterpoort lijkt niet eens te zijn geïnformeerd. De SP heeft grote twijfels bij de komst van Ikea naar Zwolle op de voorgestelde manier.

U bent hier