h

Omgang bewoners Zonnehuis

10 december 2007

Omgang bewoners Zonnehuis

In de Stentor van zaterdag 8 december 2007 stond een artikel over de Zorgcombinatie Zwolle. Voor de tweede maal binnen een half jaar komt de Zorgcombinatie Zwolle op een negatieve wijze in de publiciteit over de verzorging en hulpverlening aan hoofdzakelijk ouderen en dementerenden in het nieuwe Zonnehuis in Stadshagen. De SP heeft vragen gesteld over de omgang met de bewoners van het Zonnehuis, die langer dan zeven dagen ziekenhuisbehandeling nodig hebben en daardoor in de situatie kunnen komen hun kamer kwijt te raken.

Was in begin 2007 de gebrekkige voorlichting door de Zorgcombinatie Zwolle en het te vroeg laten bewonen van niet woonklaar zijnde appartementen een grote bron van onrust. Nu geeft de Zorgcombinatie Zwolle zichzelf een brevet van onvermogen door bewoners die een ziekenhuisopname van meer dan zeven dagen moeten ondergaan, mogelijk niet op hun eigen kamer te laten terugkeren. Begin 2007 werd al duidelijk dat het aantal dementerende ouderen voor het Zonnehuis te groot van omvang was.

De SP is van mening dat bewoners van het Zonnehuis, na een ziekenhuisopname weer in hun eigen vertrouwde omgeving/woonruimte zouden moeten terugkeren. Juist voor deze speciale groep in de Zwolse samenleving is het (vaak) moeilijk om met dergelijke veranderingen om te gaan. De voorzieningen voor deze groep dienen optimaal te zijn en goed georganiseerd. Het gaat hier immers om bewoners zijn die veelal in hun laatste levensfase zijn aangekomen. Zorgvuldigheid en betrouwbaarheid is dan geboden. Daarnaast vindt de SP dat in een dergelijke situatie familieleden of andere verzorgden niet zomaar kunnen worden geconfronteerd met een woon en/of verzorgingsprobleem omdat de Zorgcombinatie Zwolle haar taken niet goed zou kunnen uitvoeren.

U bent hier