h

Postvoorziening door de Wezo?

16 december 2007

Postvoorziening door de Wezo?

Afgelopen weken werd de afvalkalender door de ROVA in Zwolle verspreid. Iedere wijk kreeg zijn eigen kalender met daarop de data waarop het huisvuil wordt opgehaald. Deze kalenders zijn bezorgd door het postbedrijf Sandd. De SP is verbaasd dat deze postbezorging niet door de Wezo is verzorgd. De ROVA is in handen van overheden met een gemeentelijke zorgtaak op het gebied van afvalwerking. Zo ook in handen van de gemeente Zwolle. De gemeente Zwolle is ook aandeelhouder van de gemeentelijke sociale werkvoorziening. De SP had liever gezien dat de ROVA haar post laat bezorgen door de Wezo, zeker gezien de huidige situatie waarin de Wezo verkeert. De Wezo kan dergelijke opdrachten goed gebruiken.

Aankomende maandag zal de SP hierover vragen stellen aan de wethouder. De SP wil graag weten wat de redenen zijn dat de wethouder heeft gekozen om de postvoorziening van de ROVA te laten lopen via een niet-gemeentelijk postbedrijf. Daarnaast zal aan de wethouder worden gevraagd of hij bereidt is om in de contracten met de ROVA afspraken te maken zodat de gemeentelijke postbezorging van de ROVA in de toekomst via de Wezo kan verlopen.
Overigens zou het goed zijn als de wethouder ook kijkt naar de bereidheid van andere bedrijven om de postbezorging via de Wezo te laten verlopen.

U bent hier