h

Zorgen om verdwijnen bouwbedrijf Wezo

19 december 2007

Zorgen om verdwijnen bouwbedrijf Wezo

In de Stentor van woensdag 19 december 2007 werd bericht over het stopzetten van het eigen bouwbedrijf van de Wezo. Alle bouwvakkers van de Wezo zijn gedetacheerd bij bouwbedrijven en woningcoöperaties. Het eigen bouwbedrijf van de Wezo wordt daarom gesloten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de instroom op de bouwafdeling fors gedaald is door een wijziging in de wetgeving. Het is hierdoor onmogelijk om nog grote opdrachten aan te nemen. Daarnaast is men van mening dat werknemers het beste tot hun recht komen in het reguliere arbeidsproces. De SP heeft vragen aan de wethouder gesteld over de begeleiding bij de reguliere werkgevers en de diversiteit van het werkaanbod bij de Wezo.

De SP maakt zich grote zorgen over het verdwijnen van werksoorten bij de sociale werkvoorziening. De sociale werkvoorziening in Zwolle wil graag een leer/werk bedrijf zijn. Een bedrijf waar mensen zich kunnen ontwikkelen. Maar als er allerlei werksoorten verdwijnen bij de sociale werkvoorziening is het de vraag of mensen zich in de toekomst nog kunnen ontwikkelen. Want hoe geringer het werkaanbod, hoe minder mogelijkheden voor de werknemers om een stapje verder te komen. Om een professioneel leer/werk bedrijf te zijn is het noodzakelijk dat het werkaanbod divers is. Het verdwijnen van werksoorten staat haaks op deze doelstelling. Een samenwerking met de ROC’s in Zwolle had wellicht nieuwe mogelijkheden kunnen bieden voor de bouwafdeling van de Wezo. De SP vraagt zich af welke maatregelen de Wezo heeft genomen om WSW-ers daadwerkelijk op te leiden voor een werkplek bij de bouwafdeling.

De SP vindt het belangrijk dat de gedetacheerde werknemers voldoende begeleiding krijgen bij de reguliere werkgevers. Dat betekent dat een werknemer begeleiding moet krijgen op de werkvloer zelf. Er moet voldoende toezicht zijn. Eén gesprekje in de maand is niet genoeg. Een reguliere werkgever moet dus goed weten hoe hij met deze mensen moet omgaan. Het is noodzakelijk dat het werk bij de reguliere werkgever wordt aangepast aan de mogelijkheden van de WSW-er. Immers, deze werknemers zitten niet voor niets in de Wsw. Vanuit de wet hebben zij recht op aan hun mogelijkheden aangepast werk en begeleiding.

U bent hier