h

SP: geen bureaucratie maar maatwerk bij uitvoering regeling alleenstaande ouders in bijstand

5 oktober 2008

SP: geen bureaucratie maar maatwerk bij uitvoering regeling alleenstaande ouders in bijstand

Maatwerk moet leidend zijn bij de uitvoering van de regeling om alleenstaande ouders in de bijstand te compenseren als het jongste studerende kind 18 jaar wordt. Deze groep mensen vallen zodra het jongste studerende kind 18 wordt terug in een alleenstaande uitkering. Het kind moet vanuit de studiefinanciering meebetalen aan het inkomen van de ouder. Nu het college in augustus heeft besloten om deze groep te compenseren, kan het niet zo zijn dat deze mensen nog maanden moeten wachten, omdat de aanvraagformulieren er nog niet zijn. Zeker nu er deze week in de Tweede Kamer is besloten om een landelijke regeling te maken om deze groep te compenseren. De SP wil dat de wethouder tot de invoering van de landelijke regeling maatwerk levert in plaats van dat hij zich concentreert op het maken van een bureaucratisch formulier.

SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: 'de schatting is dat het in Zwolle om ongeveer 20 situaties gaat. Je kan deze mensen niet maanden laten wachten met compenseren, omdat deze mensen al op het sociaal minimum zitten. De SP roept de wethouder op om maatwerk te leveren en de regeling uit te voeren. Het maken van aanvraagformulieren heeft nu geen zin meer, nu er in de Tweede Kamer gekozen is voor een landelijke regeling'.

De SP wil van de wethouder weten om hoeveel situaties het exact gaat. Daarnaast wil de SP van de wethouder weten of hij bereid is om te kiezen voor maatwerk in plaats van bureaucratie.

Klik hier voor de mondelinge vragen aan het college van B&W

SP voorstel overgenomen om alleenstaande ouders in bijstand te compenseren

Steun aan ouder in de bijstand

U bent hier