h

SP: hef geen leges voor gehandicapten parkeerkaart

18 oktober 2008

SP: hef geen leges voor gehandicapten parkeerkaart

De SP wil een debat met de wethouder over de invoering van leges voor de gehandicaptenparkeerkaart. De wethouder heeft ter kennisname een voorstel hierover naar de gemeenteraad gestuurd. In 2004 werd eenzelfde voorstel nog door de gemeenteraad verworpen. Nu ligt er weer een nieuw voorstel om leges te heffen, omdat er bezuinigd moet worden bij de gemeente Zwolle. De SP is er geen voorstander van om nu opeens wel leges te heffen voor de gehandicaptenparkeerkaart, omdat het de mobiliteit van gehandicapten aantast.

SP-raadslid Gert van Maurik: 'De invoering van deze heffing is een bezuinigingsslag van 30.000 euro. Dit voorstel treft juist de gehandicapten met een laag inkomen. In het voorstel staat niets te lezen over een compensatie voor deze groep. De SP wil geen leges heffen op de gehandicaptenparkeerkaart en zou nog eerder kiezen voor inkomensafhankelijke leges. Nu worden de mensen met een handicap voor hun handicap gestraft. Dat kan onmogelijk de bedoeling zijn.'

De SP laat het voorstel van de wethouder agenderen om met hem en andere fracties in debat te gaan. In 2004 stemden onder ander de PvdA, GL/DG, SW en PBZ nog tegen het voorstel voor invoering van de leges voor een gehandicaptenparkeerkaart.

U bent hier