h

SP stelt vragen over voortgang Hoge Laar

6 oktober 2008

SP stelt vragen over voortgang Hoge Laar

De voortgang van de ontwikkeling van het Hoge Laar verloopt bijzonder langzaam. De fractie van de SP zal hierover vragen stellen aan het college. Na een bezoek aan sportverenining Ulu Spor bleek dat er al tijden niets is gebeurd, het contact met de gemeente moeizaam verloopt en er veel onduidelijkheid is. De SP wil de exacte stand van zaken van de wethouder weten.
FC Ulu Spor

SP-raadslid Emile Hoogterp: 'voor het reces is er afgesproken dat de gemeente met Deltion in gesprek zou gaan over de voortgang van het Hoge Laar. Maar het Deltion College is tot op heden nog niet gesignaleerd op het Hoge Laar. Ook het pand van CVS'28 staat al geruime tijd leeg. Dit leidt tot kraken, vandalisme en brandstichting. Zonde van zo'n mooie accomodatie en locatie!'

De SP wil van het college weten wat er met het Hoge Laar gaat gebeuren en hoe dit wordt gecommuniceerd met de betrokken verenigingen.

Klik hier voor de mondelinge vragen aan het college van B&W

U bent hier