h

Zwolse inburgeraars krijgen alsnog hulp van taalcoaches

17 oktober 2008

Zwolse inburgeraars krijgen alsnog hulp van taalcoaches

Enige tijd geleden heeft de SP in Zwolle de wethouder van Integratie opgeroepen om zich aan te sluiten bij het project 'taalcoaches' uit het Deltaplan Integratie van minister Vogelaar. De wethouder was in eerste instantie niet enthousiast. Na aandringen van de SP vindt onze oproep alsnog gehoor bij het college en is de wethouder alsnog bereid deel te nemen aan het project voor taalcoaches. Een belangrijke stap in de goede richting!

Onderstaand artikel werd op donderdag 16 oktober gepubliceerd in de Stentor.

Taai volhouden van de SP-raadsfractie en een soepeler opstelling van de minister van VROM maken mogelijk dat Zwolle alsnog gaat deelnemen aan het landelijke project Taalcoaches voor inburgeraars. In eerste aanleg zag de gemeente geen mogelijkheid om vrijwilligers als taalcoach in te zetten bij het helpen van inburgeraars. Naast de bestaande duale inburgeringstrajecten zou daarmee sprake zijn van een - door de minister onwenselijk geacht - dubbel aanbod. Bezwaar daarvan is volgens de gemeente de belasting, want trajecten zijn met soms 32 uur per week erg intensief. Een extra activiteit daarnaast kan een te zware belasting tot gevolg hebben. Het risico op uitval is dan hoger, was de gedachte.

In september werd de gemeente duidelijk dat de regeling was versoepeld. Koren op de molen van de SP, die al had aangegeven waarom de taalcoaches zo belangrijk zijn. Los van welk officieel traject ook, kunnen ze zich nuttig maken voor anderstaligen die zich na een inburgeringstraject nog verder willen ontwikkelen, maar daarvoor geen geld hebben. Ook anderstalige nieuwkomers, afkomstig uit landen die deel uitmaken van de Europese Unie, kunnen een beroep op taalcoaches doen. Voor een officieel inburgeringstraject komen ze immers niet in aanmerking. Wat de SP verder in haar 'strijd' liet meespelen was het succes van het project 'Nederlandse Taal voor Anderstaligen' van Humanitas. Het uitblijven van subsidie zou voortzetting en uitbreiding van het project in gevaar brengen, terwijl het zichzelf al had bewezen. Ook educatieve groepsexcursies naar bijvoorbeeld oliemolen de Passiebloem, bibliotheek, Dominicanenklooster en kaasboerderij De Huppe blijken van waarde te zijn.

Idee is nu dat de taalcoach de man of vrouw, die op weg naar het inburgeringsexamen een officieel traject volgt, vooraf (als stimulans) en na afloop kan blijven begeleiden. Dat verhoogt de effectiviteit van de aanpak. Daarnaast draagt de inzet van taalcoaches bij aan meer sociale cohesie in de samenleving (mensen leren elkaar kennen en respecteren) en vergroot de vrijwillige inzet de betrokkenheid van burgers en organisaties bij de inburgering.

Ook aan de inzet van vrijwilligers zijn kosten verbonden. Werving, training en begeleiding hebben natuurlijk financiële consequenties, nog los van de eventuele onkostenvergoeding voor de vrijwilligers en het geld dat gemoeid is met de coördinatie. De financiële bijdrage van het ministerie bedraagt 750 euro per taalkoppel. Het streven van de gemeente is gericht op een match van honderd koppels in de komende tien jaar, zodat 75.000 euro voor het vrijwilligersproject beschikbaar komt.

Zwolle dient zich voor 5 december bij het ministerie in te schrijven, waarna voor 1 januari duidelijk moet zijn hoe bijvoorbeeld de organisatie wordt opgetuigd en waar het centraal coördinatiepunt komt.

Nu al zijn medewerkers van de gemeentelijke afdeling Inburgering in gesprek met Gilde Samenspraak en met Humanitas. Voorts zullen eventueel nog gesprekken volgen met andere organisaties die van belang kunnen zijn voor enige vorm van medewerking of voor de rol van dat coördinatiepunt.

College laat inburgeraars in de kou staan

SP wil aansluiting Zwolle bij project Vogelaar

U bent hier