h

Vier betalingstermijnen in ere gehouden!

16 december 2008

Vier betalingstermijnen in ere gehouden!

Naar aanleiding van een voorstel van de SP is in de gemeenteraad besloten om de vier betalingstermijnen voor de gemeentelijke heffingen te handhaven.

In november heeft de afdeling publiekszaken brieven verstuurd over de betaling van de gemeentelijke heffingen. Hieruit bleek dat de huidige mogelijkheid van vier betalingstermijnen per 1 januari 2009 waren aangepast in twee betalingstermijnen. Hierdoor kwamen mensen met een laag inkomen (net boven de kwijtscheldingsnorm) in de problemen met het betalen van de gemeentelijke heffingen. Zij werden verplicht om een machtiging af te geven. Door een meederheid van de gemeenteraad is echter besloten om de vier betalingstermijnen in ere te houden!

Kijk ook op 'betaling gemeentelijke belastingen in meer termijnen'

U bent hier