h

Rodetorenbrug is een brug te ver!

18 mei 2009

Rodetorenbrug is een brug te ver!

De gemeente Zwolle wil 4 ton extra budget voor de Rodetorenbrug. De SP is van meet af aan al tegenstander van de brug. De brug loopt van de Pannekoekendijk en eindigt op de Jufferenwal bij het Maagjesbolwerk. Allereerst tast de brug het aangezicht aan. De rijksbouwmeester is hierin ook heel duidelijk. En de brug heeft nauwelijks toegevoegde waarde. Dat klein beetje omlopen is de investering van 1,5 miljoen wat de SP betreft niet waard. De mooie beschrijvingen over de verblijfsfunctie van de brug versterkt onze mening hierin. Waarom niet juist een prachtige route langs het water om in de stad te komen? Bovendien creëren we met deze brug een nieuwe stroom fietsers naar een plaats in de Binnenstad waar onvoldoende fietsparkeerplaatsen zijn en dat is niet verstandig. De fietskelder op het Maagjesbolwerk functioneert bovendien onvoldoende vanwege een veel te steile helling.

Een meerderheid van de Raad wil wel een brug, helaas. € 400.000 euro duurder dan gepland omdat de brug 2 meter breder moet worden. Een investering van 1,5 miljoen. Dat is wat de SP betreft een brug te ver. Hierdoor wordt het toegankelijker voor gemotoriseerd verkeer als brommers en scooters wat naast geluidsoverlast ook onveilige situaties veroorzaakt. Zeker met de verblijfsfunctie die de brug krijgt. Geluid reikt ver over het water met alle gevolgen vandien. Zeer onwenselijk, volgens de SP. Deze verbreding moet er echter komen vanwege de veiligheid, omdat fietsers niet willen afstappen. Volgens ons is het voor fietsers helemaal een afstand van niks om een andere route te nemen om in de binnenstad te komen. Wij zijn dus geen voorstander van deze verbreding.

De brug dient breder geconstrueerd te worden. Hierdoor is er een betere scheiding tussen fietsverkeer en voetgangers, waardoor de veiligheid verhoogd wordt. Volgens de gemeente. Volgens ons stimuleert het echter brommers en scooters om er ook overheen te gaan. Dit leidt tot geluidsoverlast en onveilige situaties. Bovendien zijn er genoeg andere routes naar de binnenstad mogelijk. Via een van de andere bruggen of via een watertaxi! Mooie bootjes die op meerdere punten kunnen aanmeren om de stad te ontsluiten en ook nog eens goed voor de werkgelegenheid! Als het in Rotterdam werkt, waarom dan niet in Zwolle!

U bent hier