h

SP wil actie Knol bij oplossen discriminatie bij Werkloket De Lure

18 oktober 2009

SP wil actie Knol bij oplossen discriminatie bij Werkloket De Lure

De SP baalt ervan dat wethouder Knol niets heeft gedaan aan het oplossen van de discriminatie bij Werkloket de Lure. Staatssecretaris Klijnsma heeft de gemeente Zwolle nu op de vingers getikt omdat zij in navolging van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) de eenzijdige werkwijze van het werkloket veroordeeld. Het Werkloket discrimineert op leeftijd en op ras. De SP wil nu zo snel mogelijk van wethouder Knol horen welke maatregelen hij gaat nemen om dit op te lossen.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Het kabinet zegt continu dat iedereen aan het werk moet, maar vooral oudere werklozen en allochtonen komen niet aan de bak. De SP vindt dat werkgevers de verantwoordelijkheid hebben om in ieder geval naar evenredigheid ook ouderen en allochtonen aan te nemen. Als het werkloket al een voorselectie maakt er daarin ouderen en allochtonen niet meeneemt, is er sprake van ongelijke kansen. Dat moet wat de SP betreft zo snel mogelijk bestreden worden.’

De SP wil bij de volgende raadsvergadering wethouder Knol vragen welke maatregelen hij gaat nemen om dit op te lossen.

U bent hier