h

Stop het aanbestedingscircus in de zorg

14 december 2009

Stop het aanbestedingscircus in de zorg

Nu de Tweede Kamer heeft aangegeven dat de thuiszorg niet meer verplicht Europees hoeft te worden aanbesteed, zal de SP vanavond in het debat over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voorstellen om het aanbestedingscircus ook in Zwolle zo snel mogelijk te stoppen. Wat de SP betreft was dit eens maar nooit meer. De aanbesteding in de thuiszorg heeft ook in Zwolle haar sporen achtergelaten. Bij Thuishulp Nederland (THN) kwamen de medewerkers in het verweer, omdat hen een salarisverlaging boven het hoofd hangt, er flink wordt bezuinigd op leidinggevenden en het werkoverleg. Ook bij de onderaannemers ging het in Zwolle flink mis. Zo betaalt Let’s Go Zorg haar medewerkers niet meer uit, waardoor zij schulden moeten maken. Medewerkers hebben ondertussen een advocaat ingeschakeld om hun loon te krijgen.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ’Het is troosteloos, want dit alles heeft enorme impact op de zorg die wordt geleverd aan kwetsbare mensen. De gevolgen van de marktwerking in de zorg zijn verschrikkelijk. Werkgevers laten zich vooral leiden door winst. Het belang van medewerkers en cliënten wordt volledig uit het oog verloren. Nu de Tweede Kamer de eerste stap heeft gezet naar een menselijkere thuiszorg, moet Zwolle de tweede stap zetten en stoppen met het aanbesteden van thuiszorg. In Dalfsen, Raalte en Ommen hebben ze al besloten om niet meer te kiezen voor een kaalslag in de thuiszorg, maar voor een bestuurlijk model, waarin een convenant wordt gesloten met negen partijen. Daar kan Zwolle nog een voorbeeld aan nemen.’

De Tweede Kamer heeft aangegeven dat op diensten van algemeen en maatschappelijk belang (de zogenaamde 2b-diensten) niet meer Europees hoeft te worden aanbesteed. Dat betekent wel dat de huishoudelijke hulp moet worden omschreven als zorg en niet als schoonmaak. De SP wil vanavond van de wethouder en andere politieke partijen weten of zij de huishoudelijke hulp in Zwolle ook als ‘zorg’ omschrijven, zodat we de concurrentie op prijs in de zorg in het vervolg kunnen voorkomen.

U bent hier