h

SP pleit voor koudetoeslag minima

15 januari 2010

SP pleit voor koudetoeslag minima

De SP in Zwolle roept het Kabinet op om een koudetoeslag toe te kennen aan de minima in Nederland. Sinds midden december is er al sprake van stevig winterweer. Door de strenge vorst en hevige sneeuwval leidt dat in alle huishoudens tot fors hogere stookkosten. Voor mensen met een laag inkomen betekent dat bij de jaarafrekening van het energiebedrijf een forse aanslag op het gezinsbudget. In 2009 zijn de energieprijzen van Essent al gestegen met 9%, een gemiddeld huishouden betaald ongeveer € 103,- meer dan in 2008. Met de strenge vorst wordt de energierekening voor veel minima onbetaalbaar.

SP-lijsttrekker Tjitske Siderius: "De SP krijgt dagelijks verhalen en mails te horen van mensen die in Nederland in armoede moeten leven. Het overgrote deel van de mensen in armoede moet leven van een uitkering. Het zijn deze verhalen die laten zien dat de Nederlandse uitkeringen geen luxevoorziening zijn. Velen houden met moeite het hoofd boven water. Terwijl de prijzen voor huur, energie, boodschappen en zorgpremies alsmaar stijgen, weigert het Kabinet om de minima te compenseren of de uitkeringen te verhogen. Het is wat ons betreft nu echt tijd voor een toeslag, zodat ook mensen met minder inkomen in staat zijn hun energierekening te betalen, zonder in financieel zwaar weer te komen."

De SP in Zwolle roep het college op om – in samenwerking met andere gemeenten – het Kabinet te overtuigen van deze broodnodige compensatie voor mensen met een laag inkomen. Het Nibud is in staat om een correcte inschatting te maken van de boven gemiddelde kosten die moeten worden gemaakt. Siderius: "Juist in deze kille tijden moeten we de minima niet in de kou laten staan."

U bent hier