h

SP tegen 'telepathisch herindiceren'

5 januari 2010

SP tegen 'telepathisch herindiceren'

De SP in Zwolle wil dat de gemeente per direct stopt met het telefonisch herindiceren van mensen voor de hulp bij het huishouden. Van thuiszorgmedewerkers en cliënten heeft de partij klachten binnen gekregen dat er bij kwetsbare mensen via de telefoon wordt bekeken welke zorg zij nodig hebben. De gesprekken zijn kort en lijken er voornamelijk op gericht om het aantal uren zorg te verminderen. Zo wordt aan ouderen gevraagd hoe het met ze gaat. Als ze dan ‘het gaat goed’ antwoorden, wordt vaak zondermeer het aantal zorguren teruggeschroefd. De ouderen beseffen niet altijd wat hen is overkomen. De SP vindt dit onverantwoord en onmenselijk en vraagt de wethouder om deze toestanden te stoppen.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Om te beoordelen welke zorg mensen nodig hebben is een kortdurend telefoongesprek volstrekt onvoldoende. De gemeente denkt zonder mensen lijfelijk gezien of onderzocht te hebben te kunnen bepalen welke zorg zij nodig hebben. Zo lijkt telefonisch herindiceren meer op telepathisch herindiceren’.

De SP ziet liever dat er huisbezoeken plaatsvinden waarbij er uitgebreid en persoonlijk contact is. Bij voorkeur is er ook een belangenbehartiger en/of hulpverlener bij het gesprek aanwezig. Zo kan er goed beoordeeld worden of en in welke mate iemand zorg nodig heeft. Bovendien biedt het de gelegenheid om mensen ook op andere hulpverlening te wijzen, zoals hulp bij de boodschappen.

De SP wil van de wethouder weten bij hoeveel telefonische herindicaties het aantal uren zorg is verminderd. Ook wil de partij weten of de wethouder van plan is om te stoppen met de telefonische herindicaties en te starten met huisbezoeken. Bovendien vraagt de partij of het in de toekomst mogelijk is om een belangenbehartiger/hulpverlener van de cliënt bij de herindicaties te betrekken.

U bent hier