h

SP wil helderheid over financiering Rode Torenbrug

13 juni 2010

SP wil helderheid over financiering Rode Torenbrug

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad gaat maandag mondelinge vragen stellen over de provinciale financiering van de Rode Torenbrug. De SP wil precies weten wat de voorwaarden zijn en hoe groot het risico is dat de gemeente de provinciale bijdrage moet terugbetalen.

In de afgelopen gemeenteraad stelde wethouder Vedelaar dat de Provincie als eis voor de 50% financiering van de kosten van 1,5 miljoen stelde dat het project op 21 december 2011 obstakelvrij moet zijn, dat wil zeggen dat alle vergunningen in orde zijn en met de bouw kan worden begonnen.

Uit het verslag van het overleg tussen de Gedeputeerde Staten van Overijssel en het College van Zwolle en bij navraag van de SP bij de Provincie blijkt echter dat de Provincie verwacht dat voor eind 2011 met de bouw begonnen wordt. De fractie van de SP wil nu snel duidelijkheid of er wel overeenstemming is over de precieze afspraken en wat het risico is dat de gemeente loopt.

SP-raadslid Edwin Koster: “De uitleg die de wethouder geeft met de term 'obstakelvrij' is een andere dan die op papier staat. Het zal nog enige tijd duren voor de brug gerealiseerd kan worden: er moet nog een aannemer gevonden worden, er moet nog een ontwerp gemaakt worden en er moet nog een bestemmingsplan worden gewijzigd. Gaat dit allemaal voor eind 2011 lukken of gaat de Provincie straks haar geld terugeisen? De Rode Torenbrug wordt al een zinloze brug, laten we er zeker van zijn dat het niet ook nog een financiële strop wordt.”

Rodetorenbrug is een brug te ver!

U bent hier