h

Bezuinigingen WMO onaanvaardbaar

11 juli 2010

Bezuinigingen WMO onaanvaardbaar

De Zwolse SP is woest over de voorgenomen bezuinigingen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die wethouder Dannenberg (CDA) voorstelt. De wethouder wil van een verzorgingsstaat naar een ‘participatiemaatschappij.’ In de praktijk zal dit volgens de SP betekenen dat minder mensen aanspraak op zorg kunnen maken. “Het nieuwe college lijkt te zijn begonnen aan een afbraakpolitiek”, aldus SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius.

Volgens de partij is daarmee de eerste verkiezingsbelofte al gebroken. In het verkiezingsprogramma van het CDA staat letterlijk: ‘Op het minimabeleid en de uitvoering van de Wmo zal dus bijvoorbeeld niet worden bezuinigd.’

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Onbehoorlijk en onbeschoft om voor de gemeenteraadsverkiezingen de kiezers te beloven dat er niet wordt bezuinigd op de WMO. Een partij die hier al binnen vier maanden op terugkomt, is geen knip voor de neus waard. Bovendien is het voorbeeld van de wethouder over een niet-gebruikte scootmobiel in de Stentor in het verkeerde keelgat van de SP geschoten. Net of mensen voor de lol een scootmobiel aanvragen. De wethouder zou er goed aan doen eens met de doelgroep in gesprek te gaan.”

De Zwolse socialisten vragen zich overigens af waarom de PvdA deze bezuinigingsslag op de meest kwetsbare mensen in de stad niet heeft voorkomen. “Voor een partij die in de campagne beweerde dat ‘iedereen meetelt’, moet dit onacceptabel zijn”, aldus Siderius. Siderius roept de PvdA op om de wethouder zorg zo snel mogelijk tot de orde te roepen.

De SP zal er alles aan doen om deze ongewenste bezuinigingen een halt toe te roepen.

U bent hier