h

Grote kritiek op perspectiefnota

30 augustus 2010

Grote kritiek op perspectiefnota

Tijdens het debat over de perspectiefnota, waarin het college haar beleid voor de komende vier jaar heeft uitgestippeld, heeft de raadsfractie van de SP forse kritiek op de collegevoorstellen geuit. Veel beleidsbeslissingen worden uitgesteld, en de echte problemen worden niet aangepakt.

Fractievoorzitter Tjitske Siderius maakte zich onder andere ernstige zorgen om de situatie in het leerlingenvervoer en de onderwijshuisvesting. De ongelukkige aanbesteding van het leerlingenvervoer heeft ervoor gezorgd dat de kosten enorm zijn gestegen, terwijl de kinderen een stuk slechter af zijn. Op het gebied van onderwijshuisvesting wordt een extra bedrag beschikbaar gesteld dat op geen stukken na afdoende is om de onderhoudsachterstand in te halen.

Daarnaast leverde Siderius kritiek op de prioriteiten van het college.” In een groot investeringsprogramma investeert het college in veel infrastructuur, waaronder de nutteloze Rode Torenbrug en Brug bij de Achtergacht, maar de burgers van Zwolle komen er bekaaid af. En met de verhalen over komende bezuinigingen in de WMO jaagt het college de mensen de stuipen op het lijf, zonder duidelijk te maken wat hen nu te wachten staat. Dit college investeert in steen en staal, waar de SP liever investeert in mensen.

Klik hier voor de gehele bijdrage van de SP-fractie.

U bent hier