h

SP eist opheldering over bezuinigingen op de bijstand en de thuiszorg

4 augustus 2010

SP eist opheldering over bezuinigingen op de bijstand en de thuiszorg

De SP in Zwolle eist opheldering van het gemeentebestuur over de bezuinigingen op het bijstandsbudget en de thuiszorg voor gemeenten. Minister Donner (CDA) gaat snijden in de gemeentelijke budgetten voor de bijstand. Gemeenten krijgen dit jaar 448 miljoen minder uitgekeerd om de bijstandsuitkeringen te betalen. Dit terwijl de werkloosheid en het aantal uitkeringen vanwege de crisis is toegenomen. Ook minister Klink (ook CDA) doet een greep in de gemeentekas van 200 miljoen. Dit komt uit het budget van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De SP wil van het college weten wat de gevolgen van deze bezuinigingen zijn voor Zwolle. Bovendien vraagt de partij wat het college gaat doen om protest aan te tekenen tegen deze kortingen. SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Fors snijden in de budgetten voor de bijstand en de thuiszorg zal hoe dan ook ten koste gaan van de mensen die zorg nodig hebben en de mensen met de laagste inkomens. Als dit een voorbode is van bezuinigingsmaatregelen van een nieuw Kabinet dan kan men rekenen op stevig protest van de SP. Het zijn goedkope maatregelen die de mensen in Zwolle in grote problemen kunnen brengen.’

De SP in de Tweede Kamer heeft haar ongenoegen al geuit en zal zich met hand en tand verzetten tegen bezuinigingen op het gemeentefonds. De partij vindt het onfatsoenlijk om de problemen over de schutting van gemeenten te gooien.

Bezuinigingen WMO onaanvaardbaar

U bent hier