h

SP vestigt hoop op nieuwe wethouder voor inzicht in vertrekregeling Wezo

29 augustus 2010

SP vestigt hoop op nieuwe wethouder voor inzicht in vertrekregeling Wezo

De fractie van de SP wil opnieuw weten hoe het zit met de vertrekregeling van de ex-directeur van de Wezo. De afspraak is dat alle partijen inspanningen moeten verrichten om betaalde werkzaamheden voor de ex-directeur te vinden, totdat hij in aanmerking komt voor vervroegd pensioen in 2010. Ondertussen wordt zijn salaris gewoon doorbetaald. Nu het pensioen in zicht is wil de SP weten wat er van de afspraken terecht is gekomen en wat dit de Zwolse gemeenschap heeft gekost.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: “De vorige wethouder Sociale Zaken weigerde openheid van zaken te geven. Nu we een nieuwe wethouder hebben, ruikt de SP nieuwe kansen. Hopelijk is deze wethouder zo netjes om wel verantwoording aan de Zwollenaren af te leggen over dit gemeenschapsgeld.’

De partij wil weten of de ex-directeur uiteindelijk nieuw betaald werk heeft gevonden en hoeveel de werving en selectiebureaus die zijn ingeschakeld hebben gekost. Bovendien vraagt de SP zich af waarom de Wezo in haar jaarverslag geen melding maakt van de salarissen van de directie, terwijl dit volgens de wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOTP) wel verplicht is. Alle functies waarvan het salaris uit publieke middelen betaald moeten openbaar worden gemaakt in het jaarverslag.

Zoals bekend is de SP geen voorstander van een exclusieve vertrekregeling van de ex-directeur van de Wezo. Een gewone werknemer krijgt bij ontslag ook niet twee jaar doorbetaald, zonder dat daar een tegenprestatie richting het bedrijf tegenover staat, maar is aangewezen op een werkeloosheidsuitkering.

SP vraagt opnieuw naar vertrekregeling ex-directeur Wezo
SP vindt vertrekregeling ex-directeur Wezo absurd
SP wil inzicht in vertrekregeling directeur Wezo

U bent hier