h

Politiek gepasseerd bij botte sanering Wezo

7 september 2010

Politiek gepasseerd bij botte sanering Wezo

De gemeenteraadsfracties van de SP in Zwolle en Raalte hebben met grote verbazing kennis genomen van de aankondiging van de directie van de Wezo dat forse bezuinigingen gaan plaatsvinden bij de sociale werkvoorziening. Voor de SP is het onacceptabel dat dergelijke fundamentele beslissingen niet aan de betreffende gemeenteraden worden voorgelegd.

De SP-fractievoorzitters Tjitske Siderius (Zwolle) en Willy Lourenssen (Raalte) willen weten hoe hun gemeenten als belangrijkste aandeelhouders tegen de bezuinigingsplannen aankijken, hoe lang zij er al van op de hoogte zijn en waarom de gemeenteraden niet eerder zijn betrokken bij deze beslissing. Siderius: “Dit najaar zouden we in raad spreken over de financiële positie van de Wezo. Ik vind het bijzonder opmerkelijk en onfatsoenlijk dat de directie van de Wezo nu op de uitkomsten van het debat voorsorteert.”

Bovendien hekelt de partij de uitspraak van de directie: ‘meer omzet, minder kosten’. Volgens Siderius wordt er voorbijgegaan aan de grote consequenties die deze botte sanering heeft voor het personeel. Er wordt onder andere gesneden in het personeelsbestand. Siderius: “Mijn voorkeur gaat er naar uit dat er ook functies worden geschrapt in de directie en raad van commissarissen. Het persbericht van de directie voelt koud en toont aan dat de directie geen enkele feeling heeft met het personeel”.

“De gemeenten verbergen zich te vaak achter het feit dat de Wezo op afstand is gezet. Maar als aandeelhouder en als overheid hebben zij een verantwoordelijkheid en een belang om te zorgen voor een sociaal beleid. Als er nu mensen op straat dreigen te komen staan bij de Wezo, moet daar op zijn minst een politiek debat aan voorafgaan.”

Wethouder Van As (CU) weigert in te grijpen bij problemen Wezo
SP vestigt hoop op nieuwe wethouder voor inzicht in vertrekregeling Wezo
SP vraagt opnieuw naar vertrekregeling ex-directeur Wezo
SP vindt vertrekregeling ex-directeur Wezo absurd
SP wil inzicht in vertrekregeling directeur Wezo

U bent hier