h

SP krijgt wethouder in beweging voor winkelcentrum Sellekamp

7 september 2010

SP krijgt wethouder in beweging voor winkelcentrum Sellekamp

Bij de behandeling van de Perspectiefnota in de gemeenteraad heeft de SP opnieuw aandacht gevraagd voor winkelcentrum Sellekamp. Het winkelcentrum maakt een verpauperde indruk en op de parkeerplaats is sprake van overlast en onveilige situaties. Op initiatief van de SP zei wethouder Berkhout eindelijk toe te zullen gaan praten met ondernemers en omwonenden van Sellekamp over de problemen.


Sellekamp Zwolle
veel verpaupering bij winkelcentrum Sellekamp

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: “Dat de wethouder nu gaat praten met de gebruikers van het winkelcentrum is in ieder geval winst, en wij zullen hem zeker aan die toezegging houden. Helaas blijft hij de meeste problemen ontkennen. Maar ik twijfel er niet aan dat als hij een keer zelf gaat kijken en in contact komt met ondernemers en omwonenden hij de omvang van het probleem zal inzien. Sellekamp kan niet veel langer wachten.”

Eerder nog gaf de wethouder aan dat er fundamentele problemen zijn bij het winkelcentrum Sellekamp, maar dat de wethouder voor zichzelf geen rol ziet weggelegd. Voor het einde van het jaar zal de wethouder aan de gemeenteraad terugkoppelen wat de uitkomsten en mogelijke vervolgstappen zijn van het gesprek.

SP wil spoedige aanpak problemen winkelcentrum Sellekamp

U bent hier