h

Wethouder Van As (CU) weigert in te grijpen bij problemen Wezo

1 september 2010

Wethouder Van As (CU) weigert in te grijpen bij problemen Wezo

Uit het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers van de sociale werkvoorziening (Wezo) in Zwolle blijkt dat 78% van de medewerkers ontevreden is over de communicatie van de Wezo. Zij vragen meer ondersteuning en begeleiding. Uit eerder onderzoek van de SP in 2007 bleek dit al. Echter, toen weigerde de directie van de Wezo in te grijpen. Nu ook uit eigen onderzoek van de Wezo blijkt dat de begeleiding en ondersteuning te wensen overlaat vroeg de SP wethouder van As (CU) om in te grijpen.

Wethouder van As weigert echter iets te doen aan de problemen. Volgens eigen zeggen is de bedrijfsvoering niet zijn verantwoordelijkheid. Echter, sinds 1 januari 2008 is de sociale voorziening onder verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen en heeft de gemeente voor haar eigen inwoners een zorgplicht. SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Onvoorstelbaar dat deze wethouder zegt dat hij niet over de sociale werkvoorziening gaat. Als dit de houding is die deze nieuwe wethouder de komende vier jaar aanneemt, kan hij stevige tegenwind van mijn fractie verwachten’.

De directie wil verbeteringen aanbrengen door zich meer te laten zien in de organisatie en de medewerkers te informeren via informatiebulletins. Uit de verhalen van medewerkers begrijpt de SP dat ze vooral behoefte hebben aan een luisterend oor. Aan mensen die hun individuele klachten serieus nemen over bijvoorbeeld aanpassing van de werkplek, toekomstmogelijkheden of intimidatie op de werkvloer.

In het najaar wordt de financiële situatie bij de Wezo besproken in de gemeenteraad. De wethouder opperde om dan ook in gesprek te gaan met de directie en de Raad van Commissarissen. De SP deed daarop de suggestie om ook in gesprek te gaan met de werkleiding en de medewerkers. Dat idee werd echter grondig van de hand gewezen door Van As.

SP vestigt hoop op nieuwe wethouder voor inzicht in vertrekregeling Wezo
SP vraagt opnieuw naar vertrekregeling ex-directeur Wezo
SP vindt vertrekregeling ex-directeur Wezo absurd
SP wil inzicht in vertrekregeling directeur Wezo

U bent hier