h

Raad blijft zorggeld rondpompen

18 oktober 2010

Raad blijft zorggeld rondpompen

Afgelopen maandag werd er in de gemeenteraad gesproken over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het stadsbestuur wil inkomensafhankelijke bijdragen invoeren. De SP is principieel tegen eigen bijdrage, maar kan zich voorstellen dat er in economisch moeilijke tijden een bijdrage wordt gevraagd met de mensen met een hoger inkomen. Het stadsbestuur wil echter ook de mensen met een laag inkomen een eigen bijdrage te laten betalen van 17,60 per 4 weken. Argument is dat lage inkomens deze eigen bijdrage gecompenseerd kunnen krijgen bij de zorgverzekering of de bijzondere bijstand.

De SP krijgt dagelijks verhalen van de frustratie van mensen over alle formulieren die moeten worden ingevuld om toegang te krijgen tot zorg. De eigen bijdrage wordt vaak genoemd. Mensen ervaren de eigen bijdrage als een drempel om zorg aan te vragen. Volgens de SP een slechte zaak. De SP kwam daarom met het voorstel om het rondpompen van geld zo snel mogelijk te stoppen. Dat kan onder andere door het afschaffen van de eigen bijdrage voor mensen met een laag inkomen. Ook vroeg de SP wethouder Dannenberg om een onderzoek te starten naar het rondpompen van geld.
 
De PvdA had in een eerder debat een grote mond over dat de eigen bijdrage moest worden afgeschaft voor minima en dat het niet de bedoeling is om geld rond te pompen in de zorg. Vooraf aan de vergadering gaven zij zelfs steun aan het voorstel om een onderzoek te starten over de geldpomp in de zorg. Helaas waren een paar technische zinnen van de wethouder van coalitiepartner CDA genoeg om de PvdA als een blad aan een boom om te laten draaien. Goede coalitieverhoudingen gaan blijkbaar voor op het ontlasten van de minima.

Schrap de eigen bijdrage voor mensen met een laag inkomen

U bent hier