h

Schrap de eigen bijdrage voor mensen met een laag inkomen

17 oktober 2010

Schrap de eigen bijdrage voor mensen met een laag inkomen

De Zwolse SP zal maandagavond tijdens de raadsvergadering het voorstel doen om mensen met een laag inkomen geen eigen bijdrage te laten betalen voor zorg, zoals rolstoelen, aanpassingen in huis, thuiszorg en vervoer voor mensen met een beperking.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘De SP is geen voorstander van het heffen van eigen bijdragen. Echter, in economisch moeilijke tijden is het geoorloofd om mensen met een hoog inkomen een bijdrage te vragen voor de zorg. De SP gruwt echter van het idee om mensen die al geen cent te makken hebben een drempel op te werpen voor het verkrijgen van zorg.’

De partij ziet dat er veel geld in de zorg wordt rondgepompt. Zo kunnen mensen met een laag inkomen de eigen bijdrage weer terug krijgen bij de zorgverzekering of de bijzondere bijstand. ‘We geven het geld met de ene hand, om deze met de andere hand weer te pakken.’, aldus Siderius: ‘dat is mensen frustreren met bureaucratisch geneuzel.’

De SP wil mensen met een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm vrijstellen van de eigen bijdrage. De partij sluit daarmee aan bij het huidige armoedebeleid in de stad. Groen Links heeft al steun toegezegd aan de voorstellen.

U bent hier