h

SP noemt ontslag van arbeidsgehandicapten bij parkeerbeheer oliedom

11 oktober 2010

SP noemt ontslag van arbeidsgehandicapten bij parkeerbeheer oliedom

De SP wil opheldering van het stadsbestuur over de uitvoering van het parkeerbeheer. De partij is zeer verbaasd dat er in het nieuwe contract met Securitas BV. geen gebruik wordt gemaakt van medewerkers van de sociale werkvoorziening (Wezo). Fractievoorzitter Tjitske Siderius noemt dat - zeker ook gezien de problemen bij de Wezo - oliedom.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: 'In de vorige aanbestedingsprocedure voor parkeerbeheer zijn er afspraken gemaakt om arbeidsplekken en leerwerkplekken te creƫren voor arbeidsgehandicapten. Dat is sinds september 2010 geschrapt, waardoor Securitas B.V. de medewerkers van de Wezo heeft ontslagen. Zij zijn nu thuis op de bank geparkeerd.'

De SP hekelt dit beleid, want juist in tijden van crisis moet er alles aan gedaan worden om arbeidsgehandicapten aan het werk te houden. Bovendien strookt dit beleid volgens de partij niet met de ambitie om meer arbeidsgehandicapten aan de slag te krijgen bij reguliere werkgevers.

Siderius: 'Het stadsbestuur snijdt zichzelf in de vingers - zeker gezien de grote problemen bij de Wezo. Dat is oliedom. Als dit de richting is die het college op wil met de arbeidsgehandicapten in de stad, dan vinden ze de SP op hun pad. Het zou juist goed zijn om bij elke gemeentelijke aanbesteding 5% van de aanbestedingssom te besteden aan het bieden van arbeidsplekken en leerwerkplekken voor arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen.'

U bent hier