h

SP vraagt oordeel stadsbestuur over regeerakkoord

4 oktober 2010

SP vraagt oordeel stadsbestuur over regeerakkoord

Zwolle – de Zwolse SP vraagt het stadsbestuur een oordeel over de maatregelen die worden genoemd in het regeer- en gedoogakkoord. Nu het CDA-congres zich achter het regeerakkoord heeft geschaard, vreest de SP dat dit rampzalige gevolgen zal hebben voor het Zwolse (sociale) beleid.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘In het regeer- en gedoogakkoord staan maatregelen als het verlagen van de bijstand met 2000 euro per jaar, arbeidsgehandicapten onder het minimumloon laten werken en grote bezuinigingen op kunst en cultuur. Als deze maatregelen worden ingevoerd raakt dat de kern van de Zwolse maatschappij. De SP wil van het stadsbestuur een duidelijke visie op het regeer- en gedoogakkoord.’

De Zwolse socialisten vragen het stadsbestuur of zij het aankomende Kabinet van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV wenselijk vinden. Ook wil de partij van allerlei afzonderlijke maatregelen weten hoe het stadsbestuur er tegen aankijkt.

Siderius: ‘Dit college heeft bijvoorbeeld beloofd dat er niet wordt bezuinigd op de armoederegelingen. Het Kabinet wil dat nu wel gaan doen. De SP vraagt zich af op welke wijze het stadsbestuur protest gaat aantekenen en ervoor gaat zorgen dat er niet wordt gestolen van de armen ten gunste van de rijken.’

U bent hier