h

SP wil duidelijkheid over plaatsingsstop bij de Wezo

29 oktober 2010

SP wil duidelijkheid over plaatsingsstop bij de Wezo

De SP in Zwolle wil snel duidelijkheid over de plaatsingsstop bij de Wezo. Bij navraag over de wachttijd en wachtduur voor een arbeidsplaats bij de sociale werkvoorziening in Zwolle werd aangegeven dat het stadsbestuur per 1 januari 2010 een plaatsingsstop heeft ingesteld voor mensen op de wachtlijst voor de Wezo. De SP is verbaasd, omdat de gemeenteraad hierover niet is geïnformeerd. Bovendien is er in het verleden geld beschikbaar gesteld om mensen op de wachtlijst in een zogenaamd voortraject te plaatsen.

Fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Een plaatsingsstop voor de sociale werkvoorziening betekent dat meer mensen langer thuis komen te zitten en niet mee kunnen doen in onze samenleving. Het nieuwe stadsbestuur heeft als motto ‘participatie’. Een plaatsingsstop lijkt hier haaks op te staan. Ik wil zo snel mogelijk opheldering van de wethouder hierover. Bovendien juicht de SP het niet toe dat mensen die op de wachtlijst staan niet worden geactiveerd en ook niet worden geïnformeerd over hun plek op de wachtlijst.’

Voormalig wethouder Knol heeft op aandringen van de SP en de PvdA ervoor gezorgd dat mensen op de wachtlijst voor de Wezo worden geactiveerd door middel van een zogenaamd voortraject. Het lijkt er nu sterk op dat dit beleid van de ene op de andere dag is stopgezet. De SP wil daarom zo snel mogelijk van de wethouder horen hoe lang de wachtlijst is, waarom de politiek niet is geïnformeerd over de plaatsingsstop, waarom mensen op de wachtlijst niet worden geïnformeerd en of de budgetten om voortrajecten te betalen zijn stopgezet.

Klik hier voor de schriftelijke vragen gesteld aan Burgemeester en Wethouders.

SP wil onderste steen boven in vertrekregeling directeur Wezo
SP vestigt hoop op nieuwe wethouder voor inzicht in vertrekregeling Wezo
SP vraagt opnieuw naar vertrekregeling ex-directeur Wezo
SP vindt vertrekregeling ex-directeur Wezo absurd
SP wil inzicht in vertrekregeling directeur Wezo

U bent hier