h

Coalitiepartijen helpen festival ZwArt om zeep

2 november 2010

Coalitiepartijen helpen festival ZwArt om zeep

Maandagavond is in de gemeenteraad gebleken dat een meerderheid van alle partijen tegen het voorstel van wethouder Vedelaar is om het Zwolse theaterfestival ZwArt nog een kans te geven. Opmerkelijk was dat alle collegepartijen tegen stemden: inclusief de PvdA, de partij van wethouder Vedelaar. Hiermee lijkt het doek gevallen door het festival.

ZwArt

De SP was erg kritisch over het festival tot nu toe, maar wilde het nog wel een laatste kans geven omdat een stad als Zwolle nu eenmaal een volwassen theaterfestival verdient. Bovendien meent de SP dat, door de bezuinigingen van het kabinet, cultuurbeleid er al bekaaid genoeg vanaf komt. De SP wil in plaats van vier jaar subsidie nog twee jaar de subsidie garanderen, met duidelijke voorwaarden zoals een forse stijging van het aantal bezoekers.

Zelfs dit beperkte voorstel ging echter nog te ver voor PvdA, VVD, CDA, Christenunie en Swollwacht, waardoor het festival nu vrijwel zeker na 2011 niet meer zal bestaan. Of er in 2011 nog een laatste editie komt is onzeker. SP-raadslid Frank Futselaar: “Wij hadden graag ingezet op een breder, beter bezocht festival dat dicht bij de burgers staat, zoals het 'festival De Stad' als theater dat vroeger was. Wij denken dat Zwolle dat verdient. Helaas ging de bezuinigingswoede van de collegepartijen zo ver dat zelfs hun eigen wethouder ze niet tot rede kon brengen. Een gemiste kans en een vreemde draai van met name de PvdA, die in het verleden toch vaak grote woorden sprak over het behouden van het cultuurbeleid”.

Hieronder de bijdrage van SP-raadslid Frank Futselaar aan het debat.

----

Voorzitter,

Cultuur is een linkse hobby en moet daarom afgebroken worden, zo leert ons de gedoogcoalitie in Den Haag. Maar hoewel wij links zijn, is oordelen over het voortbestaan van een cultuurfestival geen hobby van de SP. In tijden van bezuinigingen is er echter ook voor de SP weinig keus. Als politici kunnen en willen wij niet oordelen over de kwaliteit van het cultuuraanbod van 'festival Zwart': hiervoor hebben wij een commissie aangesteld, en die is dit jaar, net als in 2009 en 2008 bijzonder positief over het festival.

Wat wij wel kunnen doen is kijken naar de harde cijfers en/of de doelstellingen van 'festival Zwart' gehaald zijn. Dan wordt het enthousiasme een stuk minder. Zeker is dat het landelijke bekendheid geven van het festival niet is gelukt. Iets wat misschien nog het meest naar voren komt in het feit dat zelfs in het collegevoorstel de naam van het festival op verschillende manieren geschreven wordt: soms mèt en soms zonder hoofdletter A. Getuige ook het feit dat toen ik in voorbereiding van dit debat al googlend op recensie "festival Zwart", eerst door vele verslagen van de Zwarte Cross heen moest voor ik ons eigen festival bereikte.

En dan de bezoekerscijfers: Het college trekt een vergelijking met Oerol: en inderdaad naast deze 55.000 bezoekers lijken 27.000 bezoekers van 'Festival Zwart' na drie jaar ook weer niet zo slecht. Terschelling is echter een kleine gemeente aan de rand van het land. Zwolle is een grote, centraal liggende stad. Kijken we bijvoorbeeld naar de 85.000 bezoekers die het 'Fries Straatfestival' in Leeuwarden ontving, de 120.000 bezoekers van 'Deventer op stelten' of de 125.000 bezoekers van 'Noorderzon' in Groningen, dan moeten wij gewoon bekennen dat 'festival Zwart' het slecht doet. Natuurlijk, genoemde festivals anders, met een andere opzet. Misschien moet dit juist aanleiding zijn de opzet van 'festival Zwart' te veranderen.

Voorzitter, mijn fractie heeft serieus overwogen op grond van deze conclusies te kiezen voor scenario 3: het beëindigen van de subsidie en daarmee het festival. Toch hebben we daarvoor niet gekozen, om een aantal redenen.

In de eerste plaats blijven wij geloven dat een stad als Zwolle een succesvol theaterfestival verdient en kan dragen. Het wél breed gedragen 'festival De Stad' als theater in het verleden heeft dat ook aangetoond. Wij zijn nog niet klaar om het op te geven. Bovendien dreigt er vanuit Den Haag een ongekende kaalslag op cultuurbeleid. Dan helpt het niet als wij in Zwolle zelf ook het culturele bijltje er bij neer gooien. Laat onze stad dan maar een baken van beschaving zijn in de zee van liberale barbarij die uit Den Haag over ons uitgestort wordt. Bovendien: misschien helpt het kabinet ons juist een beetje: doordat overal kunst dreigt te verdwijnen wordt de marktpositie van 'festival Zwart' wat beter: alternatieven vallen immers weg.

Maar scenario 1 is voor ons ook niet aanvaardbaar. Weer vier jaar een blanco cheque afgeven met alleen wat vaag geformuleerde inhoudelijke eisen is wat ons betreft niet genoeg stimulans voor de koerswijziging die nodig is om het festival succesvol te maken.

Komen we bij de compromis-scenario 2. Altijd een aantrekkelijke optie voor een genuanceerde middenpartij als de SP natuurlijk. Maar noch de optie van de kaasschaafmethode, noch de optie om het festival tweejaarlijks te maken lijken bij te kunnen dragen aan een meer succesvol festival. Daarom zouden wij een scenario 2c willen voorstellen: wij garanderen de subsidie tot en met 2012, niet toevallig ook zolang als de provinciale subsidie is vastgelegd. In 2012 beslist deze raad over het verdere voortbestaan van het festival, aan de hand van duidelijke criteria. Ik denk hierbij aan de volgende:

- In 2012 moet de financiering uit andere dan gemeentelijke bronnen voor de daaropvolgende jaren zijn gegarandeerd.
- In 2012 moet er een zichtbare verbreding van het festival hebben plaatsgevonden.
- Dit moet zich ondere uiten in, in 2012, ten minste 50.000 bezoekers, waarvan in ieder geval de helft uit Zwolle en omgeving.
- Er moet tijdens het festival een zichtbare economische impuls aan de binnenstad hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld in het toegenomen aantal horecabezoekers.

Onder deze voorwaarden -en alleen onder deze voorwaarden- is de SP bereid 'festival Zwart' nog twee jaar de kans te geven zichzelf te bewijzen, maar na 5 jaar moet de opstartfase toch echt geëindigd zijn. Als deze doelen gehaald worden heeft Zwolle daadwerkelijk het festival dat zij verdient. Zo niet, dan kunnen we na 2012 het subsidiebedrag uitgeven aan andere linkse hobby's, als onderwijs, zorg en armoedebestrijding.

U bent hier