h

Maak werk van mensen met een arbeidsbeperking

21 november 2010

Maak werk van mensen met een arbeidsbeperking

De SP zal aankomende maandag opnieuw een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen om als gemeente meer mensen vanuit de sociale werkvoorziening (zogenaamde SW-geindiceerden) in vaste dienst te nemen. Bij de begrotingsbehandeling trok wethouder Dannenberg een mistgordijn op over het aantal mensen van de sociale werkvoorziening in vaste dienst bij de gemeente Zwolle.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Navraag bij het ambtelijk apparaat heeft opgeleverd dat de gemeente geen enkele SW-geindiceerde in vaste dienst heeft. Er is slechts één medewerker van de sociale werkvoorziening in vaste dienst bij een reguliere werkgever. Ik begrijp heel goed dat de wethouder in het debat onduidelijk was, want dit is een aantal om je als stadsbestuur flink voor te schamen. Het wordt hoog tijd dat het stadsbestuur eens werk gaat maken van een stijging van het aantal mensen met een arbeidsbeperking in vaste dienst van de gemeente.’

De SP wil daarom dat er voor 1 januari 2012 minimaal 5 medewerkers met een SW-indicatie in vaste dienst zijn bij de gemeente Zwolle. Siderius: ‘Laten we beginnen met 5 medewerkers, dan hebben we een begin en een goed voorbeeld voor andere werkgevers.’ De partij wil verder dat er een plan van aanpak komt om het aantal medewerkers met een SW-indicatie bij reguliere werkgevers te bevorderen.

Zwolle moet SW'ers aannemen

U bent hier