h

Oppositie wil debat over vertrekregeling Wezo

19 november 2010

Oppositie wil debat over vertrekregeling Wezo

De oppositiepartijen in Zwolle willen een debat met wethouder Van As over de vertrekregeling van de ex-directeur van de Wezo. Deze ex-directeur krijgt sinds zijn ontslag in 2008 zijn salaris doorbetaald tot aan zijn pensioen. Meerdere malen zijn hierover vragen gesteld, maar de vertrekregeling werd nooit openbaar. Vorige week heeft het stadsbestuur besloten om de vertrekregeling van de ex-directeur aan de gemeenteraad voor te leggen onder oplegging van geheimhouding. De SP, D66, Groen Links en Swollwacht willen nu een debat over de gang van zaken rondom deze kwestie.

‘Het bevreemdt ons ten zeerste dat de vertrekregeling pas nu in het geheim aan de gemeenteraad wordt aangeboden, omdat de vertrekregeling ondertussen is afgelopen’, aldus de partijen. ‘De vraag rijst waarom de wethouder er nu pas voor kiest om ons de regeling te laten inzien. Bovendien is het zeer gewenst om ook met elkaar te bespreken waarom de vertrekregeling wordt geheim gehouden. Het gaat hier immers om gemeenschapsgeld.’

SP, D66, Groen Links en Swollwacht zullen maandagavond tijdens de raadsvergadering aan de gemeenteraad een verzoek doen voor een debat. ‘Wij hopen dat de collegepartijen ook kiezen voor transparant bestuur en zullen instemmen met een debat over deze vertrekregeling. De vertrekregeling is achter de schermen gesloten, het is hoog tijd om daar voor de schermen met elkaar over te spreken.’

SP: wethouder van As weinig transparant in Wezo-gate
SP weigert 'geheim gesprek' met wethouder
SP wil onderste steen boven in vertrekregeling directeur Wezo
SP vestigt hoop op nieuwe wethouder voor inzicht in vertrekregeling Wezo
SP vraagt opnieuw naar vertrekregeling ex-directeur Wezo
SP vindt vertrekregeling ex-directeur Wezo absurd
SP wil inzicht in vertrekregeling directeur Wezo

U bent hier