h

SP: wethouder van As lijkt grip kwijt op schuldhulpverlening

12 december 2010

SP: wethouder van As lijkt grip kwijt op schuldhulpverlening

De SP wil van wethouder van As nog voor het einde van het jaar informatie hoe de bezuinigingen op de schuldhulpverlening van € 200.000 worden ingevuld. De partij stelde deze vraag ook al tijdens de begrotingsbehandeling in november. De wethouder gaf aan dat we niet in paniek hoeven te raken, maar moest het antwoord op de vraag schuldig blijven. Ambtelijke navraag leert nu dat de informatie pas in januari 2011 wordt aangeboden, terwijl de bezuinigingen per 1 januari 2011 ingaan.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Of ik in paniek raak, laat ik niet door de wethouder dicteren. De wethouder lijkt de grip op de schuldhulpverlening volkomen kwijt. Dat blijkt ook wel uit het feit dat zijn ambtenaren navraag bij de SP deden waar deze bezuiniging te vinden was in de begroting. Ik raak eerder in paniek van een wethouder die zijn eigen begroting niet kent.’

De SP wil weten hoe er wordt bezuinigd op de schuldhulpverlening. Volgens de partij mag het niet ten kosten gaan van de hulp aan mensen met financiële problemen. Naast deze twee ton bezuiniging op de schuldhulpverlening wordt er ook nog € 17.000 bezuinigd op de thuisadministratie. De SP maakt zich ernstige zorgen over de groei van de wachtlijst en is bang dat de uitvoering van dit belangrijke werk in gevaar komt. Juist in crisistijd is het aantal mensen dat een beroep moet doen op deze instelling aan het groeien.

Mocht de wethouder weigeren de informatie voor het einde van het jaar aan de Raad aan te bieden, dan zal de SP dat via de gemeenteraad proberen af te dwingen.

U bent hier