h

SP wil alternatieven voor geluidsscherm Mimosastraat

7 december 2010

SP wil alternatieven voor geluidsscherm Mimosastraat

De fractie van de SP in de gemeenteraad wil dat de wethouder op zoek gaat naar alternatieven voor het geplande geluidsscherm in de Mimosastraat. Verder is de partij van mening dat bewoners eerder betrokken hadden moeten worden bij de plannen.

Langs het spoor van de Mimosastraat in de Pierik wil de gemeente een geluidsscherm van 2,5 meter hoog bouwen. Aanleiding hiervoor is dat uit metingen blijkt dat het geluidsniveau van het spoor in de straat te hoog is. Het overgrote deel van de bewoners heeft echter niet of nauwelijks last van geluidoverlast, zo blijkt uit verklaringen van SWZ en buurtonderzoek van de SP.

Wel hechten bewoners er bijzonder aan dat zij hun uitzicht kunnen behouden, dat door het geluidsscherm dreigt te verdwijnen. Uit SP onderzoek is gebleken dat 82% van de bewoners tegen komst van het geluidsscherm is. Ook is 64% procent ontevreden over de communicatie van de gemeente, met name waar het inspraak betreft. Er is in september een informatieavond voor bewoners geweest, waarbij de komst van het scherm als een voldongen feit is gepresenteerd. Dit heeft bij bewoners tot onrust geleid.

SP raadslid Frank Futselaar: “Wij willen dat de wethouder alternatieven zoals betere gevelisolatie onderzoekt. Als zo'n groot deel van de straat tegen een scherm is moet daar rekening mee gehouden worden.”
Opmerkelijk is dat in de communicatie met de buurt steeds is gesteld dat de bouw van het scherm een wettelijke verplichting is. Tijdens de raadsvergadering bleek dat het alleen een verplichting is om aan Rijkssubsidie te voldoen.

U bent hier