h

Voorstel voor onderzoek naar gevolgen Europees beleid voor huurmarkt Zwolle aangenomen

13 december 2010

Voorstel voor onderzoek naar gevolgen Europees beleid voor huurmarkt Zwolle aangenomen

Het voorstel van SP-raadslid Edwin Koster om de effecten van nieuw Europees beleid op de huursecor in Zwolle te onderzoeken is aangenomen. Door dit Europese beleid mogen corporaties per 1 januari 2011 nog maar 10% van hun woningen verhuren aan mensen met een inkomen boven de 33.000 euro. De groep met een inkomen daarboven kan niet meer aankloppen bij de corporatie maar moet op de ‘vrije’ huurmarkt een woning zien te bemachtigen.

Het aanbod op die markt is niet zo groot en de kans dat mensen dus veel meer moeten gaan betalen voor hun woning is aanzienlijk. Ook de koopmarkt vormt geen alternatief omdat de regels voor het verkrijgen van een hypotheek strenger zijn geworden. Deze mensen vallen tussen wal en schip. Dat vinden niet alleen de huurders, maar ook de corporaties, want zij hebben een via de brancheorganisatie protest aangetekend tegen deze maatregel.

‘De groep die getroffen wordt zijn ouderen, gezinnen met kinderen en mensen met bescheiden inkomens zoals verpleegsters, agenten en onderwijzers, mensen die hard werken voor Nederland en straks worden beloond met een hogere huur, langere wachttijd of helemaal geen woning’, aldus SP-raadslid Edwin Koster.

Met dit voorstel wil de SP inzicht krijgen in de effecten van de maatregel voor de Zwolse woningmarkt. Het college wordt gevraagd om binnen drie maanden een overzicht van de knelpunten aan te leveren. ‘Het uitvoeren van Europees beleid mag niet tot gevolg hebben dat knelpunten op een lokale woningmarkt verergeren, dan doen we iets faliekant fout!'

Landelijk heeft de SP via een motie getracht om deze bemoeizuchtige maatregel uit Brussel ongedaan te maken, maar door een draai van de PVV kreeg de motie onvoldoende steun in de Tweede Kamer.

Wilders fluit partijgenoot terug: huurders in de kou gezet

U bent hier