h

SP vraagt aandacht voor urgente woningzoekers

12 maart 2012

SP vraagt aandacht voor urgente woningzoekers

De SP in Zwolle heeft bij de woningbouwcorporaties aandacht gevraagd voor de urgente woningzoekers in Zwolle. De hulpdienst van de SP Zwolle wordt regelmatig geconfronteerd met de problemen van mensen die urgent een woning nodig hebben. Enkelen van hen verkeren (of hebben verkeerd) in een schrijnende situatie. Over het algemeen worden deze woningzoekenden door de woningbouwcorporaties verzocht om vooral in de zogenaamde spoedmodule van het woonruimteverdeelsysteem te blijven reageren. Onlangs bleek uit een evaluatie van het systeem dat 70% van de mensen die een spoedwoning toegewezen hebben gekregen, deze hebben geweigerd. Hierdoor vallen mensen die wel aangewezen zijn op een spoedwoning buiten de boot.

SP-afdelingsvoorzitter Koen van Baal: ‘De verdeling van de huurwoningen in Zwolle baren ons grote zorgen. Met de invoering van het nieuwe systeem is de urgentieregeling komen te vervallen, maar de urgente woningzoeker bestaat natuurlijk nog steeds. De SP is van mening dat de spelregels van de spoedmodule onvoldoende recht doen aan de soms schrijnende situaties van urgent woningzoekenden. Zij zijn kanshebbers in een systeem geworden dat voor de één voordelig uitvalt en voor de ander niet, ongeacht de problemen die er spelen. De SP is blij dat de spoedmodule wordt geoptimaliseerd, maar hoort graag concreet hoe deze blinde vlek uit het systeem wordt gehaald.’

De partij heeft een brief gestuurd naar de zogenaamde Stuurgroep Woonruimteverdeling waarin de woningbouwverenigingen vertegenwoordigd zijn. De SP wil onder andere weten of de woningbouwverenigingen onderkennen dat de spoedmodule niet aan de gewenste eisen voldoet en wat zij gaan doen om de positie van deze groep woningzoekenden te verbeteren.

Bijlage: brief aan de stuurgroep woonruimteverdeling.

U bent hier