h

SP: niet dom bezuinigen maar sociaal investeren

11 juni 2012

SP: niet dom bezuinigen maar sociaal investeren

Bij de behandeling van de Perspectiefnota, het gemeentebeleid voor het komende jaar, heeft de SP fel geprotesteerd tegen bezuinigingen op de geestelijke gezondheidzorg, de opvang en dagbesteding van daklozen en de soepbus. Daarnaast heeft de partij gepleit voor een forse uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen in de stad.

Door de bezuinigingen op preventie in de geestelijke gezondheidszorg bij Dimence is de SP bang dat de drempel voor mensen om hulp te vragen veel groter wordt, omdat zorg voor sommige mensen onbetaalbaar dreigt te worden. SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Dit is een heel onverstandige bezuiniging, omdat de problemen die je nu niet voorkomt later heel veel geld kunnen gaan kosten. Denk bijvoorbeeld aan extra politie-inzet. Dit voorstel getuigt van uiterst kortzichtig bestuur.’

De SP is ook niet te spreken over de geplande sluiting van het Nel Banninkhuis en de bezuiniging op de dagbesteding van daklozen. Siderius: ‘Wij zijn blij dat we bouwen aan een mooie nieuwe opvang. Maar zolang die er nog niet staat moet er een garantie zijn dat er genoeg plekken voor daklozen blijven. Daarom moet het Nel Banninkhuis open blijven tot de nieuwe plek geopend is. En hoewel het absoluut zo is dat de dagbesteding van daklozen beter moet, lijkt het ons onhaalbaar om dat te doen met een forse bezuiniging van twee ton. Op die manier hou je jezelf voor de gek.’

Op het gebied van huisvesting heeft Siderius een groot pleidooi gehouden voor meer sociale huurwoningen, omdat daar enorme vraag naar is in Zwolle. Ook heeft zij gepleit voor een herinvoering van de urgentieregeling, omdat de et huidige systeem werkt als een loterij voor woningzoekenden. Siderius: ‘De wachtduur in Zwolle voor een woning is inmiddels meer dan 3,5 jaar, dat is echt te gek voor woorden. Wij hebben snel nieuwe sociale huurwoningen nodig om aan de nijpende vraag te voldoen en wij moeten zorgen dat mensen die door een noodgeval spoedig een woning nodig hebben direct geholpen kunnen worden. Gemeente en woningbouwcorporaties moeten ophouden met zitten slapen op dit gebied.’

Perspectiefnota 2013 - 2016: goedkoop is duurkoop.

U bent hier