h

SP: harde garanties nodig bij sloop Dieze-Oost

3 juli 2012

SP: harde garanties nodig bij sloop Dieze-Oost

De SP wil dat er harde garanties worden gesteld aan de sloop van de schimmelhuizen in Dieze-Oost. SWZ heeft besloten de woningen aan de Hemerkenstraat, de Schoonhovenstraat, de Regelandistraat en de van Ummenstraat te slopen nadat uit onderzoek van de SP bleek dat de woningen vol tocht, kou en schimmel zitten. De schimmel en kou leverden gezondheidsproblemen op bij de bewoners, zoals bij kinderen.

Fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘We zijn blij dat er na jarenlange onzekerheid eindelijk duidelijkheid is gekomen van SWZ. De SP is niet per definitie tegen de sloop van deze bouwtechnisch slechte woningen, maar er moeten wel harde garanties worden gegeven door SWZ, onder andere over een terugkeergarantie voor bewoners, een gelijke huurprijs, het niet laten oplopen van de wachttijden en het fenomeen sloopnomaden moet worden voorkomen.’

De SP eist dat de bewoners een terugkeergarantie krijgen, zodat ze – als ze dat willen – weer in Dieze-Oost kunnen wonen. Veel bewoners geven namelijk aan dat ze ondanks de slechte kwaliteit van de woningen, het een fijne wijk vinden om te wonen. Ook wil de SP dat de nieuwe woningen geen hogere huurprijs hebben dan de bestaande woningen. Siderius: ‘Bewoners mogen niet de dupe worden van het slechte onderhoud van de woningbouwcorporatie. Het kan niet zo zijn dat door deze sloop de bewoners worden geconfronteerd met een forse huurverhoging.’

De SP vindt ook dat door de sloop van Dieze-Oost de wachttijden voor sociale huurwoningen in Zwolle niet mogen oplopen. De wachttijd is nu al meer dan 3,5 jaar. Doordat de bewoners van de gesloopte woningen met voorrang gehuisvest gaan worden, kunnen starters op de woningmarkt nog meer moeite hebben een betaalbare huurwoning te vinden. Ook mag de sociale woningvoorraad door deze sloopplannen niet verkleinen. Siderius: ‘De gemeenteraad heeft onlangs nog uitgesproken dat het aantal sociale huurwoningen in Zwolle moet stijgen. Door deze sloopplannen moet deze ambitie niet naar de prullenbak worden verwezen.’

SWZ moet volgens de partij voorkomen dat de bewoners van de gesloopte woningen weer terecht komen in eenzelfde soort slechte huurhuizen met dezelfde problemen. Vaak zijn dit namelijk de huizen die een aantal jaren later ook bezoek krijgen van de sloophamer, waarmee een groep bewoners kan worden bestempeld als sloopnomaden. Daarnaast verwacht de SP dat de huurders de garantie krijgen niet in een woning terecht te komen die binnen tien jaar wordt gesloopt.

SP: SWZ goed bezig in de Indische Buurt
Buurtonderzoek SP: Indische Buurt tevreden, maar tochtig
Gemeenteraad: isoleren woningen Dieze-Oost geen prioriteit
SP: schimmelaanpak SWZ onvoldoende
SP vraagt noodplan schimmelhuizen Dieze-Oost
Ook SWZ-woningen Hemerkenstraat ijskoud en onder de schimmel
SP legt aanbod SWZ aan bewoners Isaac van Hoornbeekstraat voor
Buurtonderzoek SP: schimmel en kou in huurhuizen
Meldpunt Huurwoningen

U bent hier