h

Raad steunt SP: zoeken naar alternatieven dagbesteding

17 december 2012

Raad steunt SP: zoeken naar alternatieven dagbesteding

Op voorstel van de SP gaat het stadsbestuur bekijken op welke (alternatieve) wijze de dagbesteding in Zwolle behouden kan blijven. Het Kabinet wil de dagbesteding schrappen. Hierdoor raken ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en mensen met een beperking hun dgactiviteiten kwijt. De SP vindt dagbesteding te belangrijk om een stille dood te sterven.

Fractievoorzitter Tjitske Siderius: 'De SP vreest het schrappen van de dagbesteding. Dagbesteding is vooral voor de partners van dementerende ouderen een verlichting. Maar ook mensen met een beperking kunnen met dagbesteding hun steentje bijdragen aan onze maatschappij. Met het schrappen van dagbeseding, bezuinigen we ook op het zelfrespect en de eigenwaarde van veel mensen in Zwolle.'

Voor de zomer komt het stadsbestuur met een overzicht van het aantal dagbestedingsplekken in Zwolle en met een voorstel om de dagbesteding in Zwolle (deels) te behouden.

U bent hier