h

SP: belastinggeld beeldengroep 'van der Capellen' beter besteed aan opheffen armoede onder 3109 Zwolse kinderen

9 december 2012

SP: belastinggeld beeldengroep 'van der Capellen' beter besteed aan opheffen armoede onder 3109 Zwolse kinderen

De SP in Zwolle zal maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering voorstellen om de € 100.000 die is gereserveerd om de beeldengroep ‘van der Capellen’ naar Zwolle te halen in te zetten voor de 3109 kinderen die in Zwolle in armoede moeten opgroeien. Om de beeldengroep ‘van der Capellen’ van Rome naar Zwolle te vervoeren is Zwolle een ton kwijt aan Zwols belastinggeld. De SP wil deze ton liever investeren om kinderen die opgroeien in armoede mee te laten doen met sport, cultuur en schoolzwemmen. De partij heeft daarvoor een 5-puntenplan opgesteld.

SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Joan Derk Capellen tot den Pol was een voorvechter van de patriottenbeweging en heeft zich gedurende zijn leven ingezet tegen de uitbuiting van arme Twentse boeren. Wij beschouwen het als meer in de geest van Van der Capellen tot den Pol om deze middelen te gebruiken om de behoeftigen in de stad te helpen dan het verhuizen van een beeldengroep uit Italië. Armoede is geen tegenslag, maar een aanslag. We moeten in Zwolle voorkomen dat kinderen doordat zij opgroeien in arme gezinnen al op vroege leeftijd op achterstand worden gezet. Financiële armoede kunnen we bestrijden. Dat is een politieke keuze, die geen enkele politieke partij zou misstaan.’

De SP stelt in haar 5-puntenplan voor om een doel te stellen om armoede onder kinderen te bestrijden. Daarnaast stelt de partij voor om € 100.000 te investeren in sport, cultuur en schoolzwemmen voor arme kinderen. Ook moet de computerregeling voor scholieren die opgroeien in armoede in ere worden hersteld. Bovendien wil de SP dat de toegang tot regelingen worden verbeterd en er een eindejaarsuitkering aan arme gezinnen met kinderen wordt verstrekt.

Bijlage: plan om armoede onder kinderen in Zwolle te bestrijden

U bent hier