h

SP: Tientje van Ward moet van tafel!

2 maart 2013

SP: Tientje van Ward moet van tafel!

De SP wil dat het persoonlijke project van Wezo-directeur Ward Verkuylen per direct wordt stilgelegd. De directeur van de Wezo wil dat alle personeelsleden van de Wezo € 10 per jaar doneren aan een particulier fonds. Vanuit dit particuliere fonds moeten dan detacheringsplekken worden georganiseerd op een zorgboerderij en kringloopwinkels.

SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: 'De sociale werkplaats krijgt subsidie van het Rijk om detacheringsplekken te creeren. Het is raar dat de directeur daarnaast ook geld probeert los te peuteren bij zijn eigen personeel. De bijdrage zou vrijwillig zijn, maar er wordt door de directeur in een rondgang door het bedrijf een groot beroep gedaan op de solidariteit tussen werknemers. Veel personeelsleden zien het als een verplichting en voelen sociale druk.'

De SP wil van wethouder Van As weten of hij het wenselijk vindt dat er door de directeur grote druk op zijn werknemers wordt uitgeoefend. Bovendien vraagt de SP aan de wethouder om in te grijpen en deze werkwijze per direct te stoppen.

Bijlage: schriftelijke vragen aan het college.

U bent hier