h

SP: vragen over extra daklozenopvang Zwolle Zuid

19 maart 2013

SP: vragen over extra daklozenopvang Zwolle Zuid

De fractie van de SP in de gemeenteraad van Zwolle heeft vragen gesteld over de plannen van de gemeente om extra opvangplekken voor daklozen te realiseren in de locatie van het Leger des Heils aan de Burgemeester van Walsumlaan in Zwolle Zuid. Onlangs is er een bijeenkomst geweest met buurtbewoners, die zeer emotioneel verliep. Veel bewoners van Hanzeland ondervinden nu al overlast van de huidige opvang.

Op 12 maart vond een door de gemeente georganiseerde bewonersavond in Hanzeland plaats waarbij plannen werden aangekondigd om 12 extra opvangplekken te realiseren op de locatie Burgemeester van Walsumlaan. Op 3 april sluit het Nel Banninkhuis en het college acht meer plekken nodig om dit tekort op te vangen.

De SP is blij dat de gemeente wil vasthouden aan het principe dat in Zwolle niemand op straat hoeft te slapen, maar heeft grote vragen over deze gang van zaken. Het lijkt de partij onverstandig om bij een controversieel besluit dat voor 3 april moet worden genomen pas zo laat de bewoners te betrekken. Bovendien hebben de bewoners op de betreffende bijeenkomst er blijk van gegeven niet alleen tegen aanvullende plekken te zijn, maar ook overlast te ervaren van de huidige opvangplaatsen.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: 'De SP vindt het heel belangrijk dat er genoeg opvangplekken zijn, en het is zaak eventuele overlast eerlijk te verdelen over de stad. Maar wij maken ons wel grote zorgen over hoe de gemeente dit nu aanpakt. Als we een ding geleerd hadden moeten hebben van het Exodushuis is dat je bewoners tijdig en grondig mee moet nemen om enig draagvlak te kunnen hebben. Nu lijkt het sterk op haastwerk waarbij de bewoners nauwelijks kans hebben om nog invloed te hebben op het besluit.'

Bijlage: schriftelijke vragen aan B&W

U bent hier