h

SP wil renovatie van portiekwoningen Binnengasthuisstraat

13 maart 2013

SP wil renovatie van portiekwoningen Binnengasthuisstraat

De SP wil van het stadsbestuur weten wat de stand van zaken is in de Binnengasthuisstraat. Woningstichting Openbaar Belang is daar gestart met een project om de woningen te renoveren en energiezuinig te maken. Er zijn 16 huurwoningen samengevoegd tot 8 koopwoningen. Het onttrekken van deze huurwoningen aan de markt zou worden gecompenseerd door de 12 portiekwoningen aan het begin van de straat te slopen en te vervangen door nieuwbouwwoningen. Nu blijkt echter dat de 16 appartementen wel zijn samengevoegd tot koopwoningen, maar dat de woningstichting niet van plan is om de 12 portiekwoningen de komende 10 jaar te renoveren of te vervangen.

SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘De sociale huurmarkt zit op slot in Zwolle. Het is daarom zeer onverstandig en onwenselijk om huurwoningen te onttrekken aan de markt zonder daar nieuwe sociale huurwoningen aan toe te voegen. Het zou goed zijn als de wethouder zich hierover uitspreekt. Er is bovendien een overeenkomst uit 2008 tussen de stichting Gasthuizen en Openbaar Belang waarin is afgesproken dat de 12 portiekwoningen zouden worden vervangen. Van die afspraken lijkt nu niets terecht te komen.’

De 12 portiekwoningen zijn zeer verouderd: er is nauwelijks sprake van isolatie, er is geen centrale verwarming en de geisers zijn ook zeer oud. De SP stelt voor om de 9 ton die door Openbaar Belang in 2011 is gereserveerd voor de sloop en vervanging van de portiekwoningen in te zetten voor renovatie van deze verouderde woningen, bijvoorbeeld door de woningen te isoleren en centrale verwarming te installeren.

U bent hier