h

SP start meldpunt WorkFast na signalen ernstige misstanden

17 december 2013

SP start meldpunt WorkFast na signalen ernstige misstanden

De SP in Zwolle start een meldpunt naar het project WorkFast van de sociale dienst. Sinds 2009 maakt de gemeente Zwolle gebruik van de diensten van WorkFast om bijstandsgerechtigden via een intensief traject aan betaald werk te helpen. Bijstandsgerechtigden moeten zich intensief inzetten en tot wel 25 keer per week solliciteren.

In mei 2013 stelde de SP fractie al vragen over de praktijken van WorkFast nadat bekend werd dat bijstandsgerechtigden onder andere werden gedwongen kinderopvangtoeslag aan te vragen zonder dat er werk beschikbaar was, continu werden gedreigd met strafkortingen op de uitkering en onmenselijk werden behandeld. Recentelijk zijn er opnieuw signalen van grote misstanden bij dit traject. Zo worden mensen onder zware psychische druk gezet en getreiterd door de mensen die hen juist zouden moeten helpen een reguliere baan te vinden. Ook zou een zwaar zieke man gedwongen zijn zonder enige kans van slagen deel te nemen aan het reguliere WorkFast traject. Er zou in sommige gevallen zelfs sprake van zijn dat cliënten en artsen onder druk worden gezet medische gegevens direct door te spelen aan WorkFast, wat een schending van het medisch beroepsgeheim zou betekenen.

Door de vele klachten en de ernst van sommige gevallen heeft de SP besloten een officieel meldpunt op te zetten. Fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Dat dit soort trajecten niet helpen om mensen aan regulier en duurzaam werk te helpen wisten we al langer. De wijze waarom mensen door WorkFast worden behandeld en de continue dreiging van kortingen is echter schandalig. De SP wil dat er wordt ingezet op scholing en begeleiding zodat mensen weer duurzaam aan het werk komen en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. En dan niet voor een paar maanden, maar structureel.’

De SP is benieuwd hoe wijdverspreid deze misstanden zijn. Mensen die ervaring hebben met WorkFast kunnen contact opnemen met het meldpunt via de SP hulpdienst via 06-39550536 of hulpdienstzwolle@sp.nl.

U bent hier