h

Opheldering over ambtenarensalarissen boven Balkenendenorm

3 januari 2014

Opheldering over ambtenarensalarissen boven Balkenendenorm

De SP in Zwolle wil van het gemeentebestuur weten waarom er nog altijd externen worden ingehuurd tegen salarissen die boven de Balkenendenorm liggen. De SP vindt de afhankelijkheid van externe inhuur onwenselijk en belastinggeld uitgeven aan topsalarissen onacceptabel.

De Zwolse SP pleit al langere tijd tegen externe inhuur en tegen exorbitante salarissen in de publieke sector. Bij afdeling Sociale Zaken heeft jarenlang een externe adviseur gewerkt tegen een vergoeding die boven de Balkenendenorm ligt. Deze was afgelopen jaar uit dienst getreden, maar duikt nu opnieuw als externe adviseur op. Daarnaast stapelen de externe adviseurs over de invoering van de participatiewet zich op, zonder dat duidelijk is tegen welke vergoeding zij dit doen.

De SP maakt zich zorgen over de afhankelijkheid van externe adviseurs bij gevoelige dossiers als sociale zaken en de participatiewet. Als de externen vertrekken blijft de gemeente met een kennisachterstand achter op wetten en regelingen waar veel mensen in een sociaal moeilijke positie van afhankelijk zijn. Dat levert voor de gemeente een uitvoeringsrisico op. De SP wil daarom duidelijkheid over hoeveel externen worden ingehuurd tegen welke vergoedingen.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘De gemeente lijkt steeds meer afhankelijk van externen tegen steeds hogere vergoedingen. Er wordt goede sier gemaakt met minder ambtenaren in het kader van bezuinigingen, maar als hetzelfde werk nu door hoogbetaalde externen wordt gedaan zijn we uiteindelijk veel duurder uit. Als we echt willen investeren in mensen, zouden we de eigen ambtelijke organisatie moeten versterken en bijscholen, in plaats van tijdelijke kennis buiten de deur kopen.’

De SP heeft in het verleden gepleit voor de Meijer-norm, waarbij mensen die werkzaam zijn in de Zwolse publieke sector niet meer zouden moeten mogen verdienen dan de burgemeester. Daarnaast publiceerde de partij onlangs een overzicht van de topsalarissen van de meest verdienende Zwolse directeuren in de publieke sector.

Bijlage: schriftelijke vragen aan B&W

U bent hier