h

SP wil Zwolse erecode wachtgeld wethouders

26 februari 2014

SP wil Zwolse erecode wachtgeld wethouders

De SP in Zwolle wil een Zwolse erecode over hoe wethouders omgaan met wachtgeld. De afgelopen jaren heeft wachtgeld voor oud-wethouders de gemeente zeker een miljoen gekost. Situaties zoals rondom oud-wethouder Berkhout van de VVD die nog geen jaar in functie was, maar wel jaren achtereen wachtgeld ontvangt moeten worden gestopt. De SP vindt dit een onaanvaardbare verspilling van belastinggeld en wil vastleggen dat toekomstige bestuurders zich beter gaan gedragen.

De SP zou het liefst wachtgeld helemaal versoberen, maar landelijke wetgeving staat de gemeente geen beperkingen toe. Daarom stelt de SP voor alle beoogde wethouders een vrijwillige gedragscode voor te leggen om excessen te voorkomen. De SP stelt in ieder geval de volgende maatregelen voor:

  • afzien van wachtgeld wanneer er sprake is van vrijwillig voortijdig opstappen (tenzij er bijvoorbeeld sprake is van ziekte)
  • afzien van aanvullend wachtgeld wanneer er wel sprake is van een nieuwe fulltime baan
  • het inkomen baseren op gelijke percentages als de WW: eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon, daarna 70%
  • net als reguliere werklozen bij sollicitaties niet alleen op zoek gaan naar passend werk voor een vergelijkbaar inkomen maar ook bereid zijn een stapje terug te doen

Toekomstige wethouders van de SP in Zwolle zullen zich in ieder geval conformeren aan deze voorstellen. De SP hoop dat ook andere partijen deze stap willen zetten.

SP-lijsttrekker Tjitske Siderius: ‘Grote wachtgeldkosten zijn kiezers terecht een doorn in het oog. De SP wil voor zover de wet het toelaat wachtgeldkosten zoveel mogelijk terugdringen. Deze stad heeft helaas voorbeelden gezien van hoe het mis kan gaan. Oud-VVD-wethouder Berkhout is al jaren niet meer in functie, maar leeft nog steeds op kosten van de stad. Wethouder Dannenberg is een beter voorbeeld: die heeft al een nieuwe baan gevonden voordat wachtgeld nodig is. Het is niet onredelijk dat wij aan bestuurders dezelfde eisen stellen als aan gewone werkzoekenden.’

U bent hier