h

SP: gemeente moet stipt betalen

30 maart 2014

SP: gemeente moet stipt betalen

De fractie van de SP in de gemeenteraad heeft vragen gesteld over het betalingsgedrag van de gemeente Zwolle. Directe aanleiding hiervoor is een analyse van MKB-Nederland waaruit blijkt dat Zwolle in de lijst van snel betalende gemeenten een teleurstellende achterhoedeplek heeft op plaats 321.

De SP hecht er grote waarde aan dat de gemeente tijdig haar rekeningen betaalt. Met name voor het midden en kleinbedrijf is het van groot belang dat er niet overmatig lang op geld gewacht hoeft te worden, omdat de financiële armslag van deze bedrijven vaak beperkter is. De economische crisis heeft verder als gevolg dat er een trend is dat betalingen steeds later worden gedaan. De SP is van mening dat de overheid hierin juist het goede voorbeeld zou moeten geven.

De analyse van MKB Nederland plaatst Zwolle op plaats 321 van alle gemeenten qua betalingsbedrag en stelt dat slechts 67% van alle rekeningen tijdig betaald worden. De SP wil van de gemeente weten of deze cijfers kloppen met de eigen interne monitoring en welke maatregelen worden genomen om stipte betaling binnen termijnen te garanderen.

SP-raadslid Frank Futselaar: ‘Als de cijfers van MKB-Nederland kloppen moet Zwolle echt een enorme verbeteringsslag maken, want wij kunnen het niet maken ondernemers zo lang op hun geld te laten wachten. Een ondernemersvriendelijke stad zijn is meer dan grote bedrijven naar Zwolle lokken, maar ook zorgen dat je eigen kleinere ondernemers het hoofd boven water kunnen houden. Als blijkt dat de cijfers onjuist zijn moet dat beeld zo snel mogelijk rechtgezet worden, want het is schadelijk voor het ondernemersvriendelijke imago van Zwolle.’

U bent hier