h

SP in actie tegen ‘doe-het-zelf-zorg’

7 maart 2014

SP in actie tegen ‘doe-het-zelf-zorg’

Komende zaterdag zal de SP in winkelcentra AA-landen en Zwolle-Zuid washandjes uitdelen aan het winkelend publiek om te protesteren tegen de forse kortingen op de zorg, met name de thuiszorg. Door de fikse kortingen van de PvdA en de VVD zullen veel Zwollenaren hun vertrouwde thuiszorg verliezen.

Het kabinet heeft in het kader van de ‘participatiemaatschappij’ ingezet op een grote bezuiniging op de zorg: 40% van het budget van de thuiszorg wordt weggesneden. Familieleden, vrienden en buren worden geacht deze kaalslag in de zorg op te vangen. De SP wijst er op dat Nederland al 2,6 miljoen mantelzorgers kent waarvan ongeveer 20% overbelast is.  Daarnaast mogen ouderen met een lichtere zorgvraag (zogenaamde zorgzwaartepakket 3 en 4) niet meer in een zorginstelling wonen. Dit leidt tot gedwongen verhuizingen, ontslag van personeel en sluiting van bijna de helft van alle verzorgingshuizen. Door het belangrijkste instrument om thuis te kunnen blijven wonen – de thuiszorg – ook weg te snijden komen veel ouderen in grote problemen. De SP komt daarom in actie tegen deze kaalslag in de zorg.

Om duidelijk te maken welke ernstige maatregelen eraan zitten te komen zal de SP de washandjes uitdelen die mensen nodig zullen hebben als ze zelf hun eigen zorg moeten regelen.  SP-lijsttrekker Tjitske Siderius: ‘De SP zal zich de komende jaren in Zwolle blijven inzetten voor een fatsoenlijke zorg. Wij wijzen de doe-het-zelf-zorg van de VVD en PvdA af en maken ons er sterk voor dat mensen de zorg kunnen blijven krijgen die ze nodig hebben. In Zwolle gaan we niet toekijken hoe de thuiszorg wordt afgebroken.’
 

U bent hier