h

Stop onduidelijkheid kwijtschelding ondernemers

6 maart 2014

Stop onduidelijkheid kwijtschelding ondernemers

De SP wil opheldering over de mogelijkheid voor zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) die onder de bijstandsnorm verdienen om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen te krijgen. Het stadsbestuur van de gemeente Zwolle en de belastingheffende instantie (GBLT) nemen hierover een tegenstrijdig standpunt in.

De gemeente Zwolle heeft de mogelijkheid voor mensen met een inkomen van maximaal bijstandsniveau en zonder vermogen om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing) te krijgen. Sinds 1 januari 2014 wordt de belastingheffing uitgevoerd door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Locosensus-Tricijn (GBLT).

Op de website van het GBLT wordt expliciet gesteld dat het geen zin heeft kwijtschelding aan te vragen als iemand zelfstandige zonder personeel is. Ambtelijke navraag bij de gemeente wijst echter uit dat het staand beleid is dat zelfstandigen zonder personeel wel in aanmerking komen voor kwijtschelding, als ze tenminste aan de inkomens- en vermogenseisen voldoen.

De SP zal maandag in de gemeenteraad opheldering vragen om te weten te komen welke instantie de juiste informatie verstrekt. Wat de SP betreft krijgen zelfstandigen zonder personeel op het sociaal minimum gewoon kwijtschelding. SP-raadslid Frank Futselaar: ‘Iedereen met een inkomen op of beneden het sociaal minimum  zou in aanmerking moeten komen voor kwijtschelding. Er moet voorkomen worden dat de absurde situatie ontstaat dat iemand die vanuit de bijstand probeert als zelfstandige zonder personeel de kost te verdienen en dus gestraft wordt door het verliezen van de kwijtschelding ook al blijft het inkomen beneden de bijstandsnorm. Werkzoekenden die ondernemingszin tonen moet je niet straffen maar juist stimuleren.’

U bent hier