h

SP: geen gedwongen verhuizingen ouderen

11 juni 2014

SP: geen gedwongen verhuizingen ouderen

Via verschillende kanalen werd afgelopen weekend het nieuws bekend dat er in totaal 24 bewoners van woonzorgcentrum Werkeren gedwongen zullen moeten gaan verhuizen. De bewoners, vaak 80 -en 90-plussers, weten niet waar ze aan toe zijn of waar zij straks terechtkomen. De SP maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen voor bewoners en pleit voor het behoud van hun woningen.

Verontruste bewoners hebben inmiddels met de SP contact opgenomen om te zien in hoeverre gedwongen verhuizingen kunnen worden voorkomen. SP-raadslid Sandra Drost wil hen hierbij alle steun geven: ‘Oude bomen moet je niet verplanten. Het gesleep met ouderen van de ene plek naar de andere is onmenselijk en ons ook niet nodig. De SP vindt dat ouderen goede zorg in een geborgen omgeving moeten houden, en niet het slachtoffer moeten worden van kil beleid van het VVD-PvdA-kabinet of grote zorginstellingen. Deze afbraak van verzorgingshuizen moeten we in Zwolle tegengaan. Op je negentigste nog moeten verhuizen gun je toch niemand? Niet alleen weten bewoners niet zeker waar ze straks zullen wonen, het is zelfs onduidelijk of ze in Zwolle zullen kunnen blijven.’

De toekomst voor het personeel is hiermee eveneens onzeker. Ook onder personeelsleden heerst onrust omdat zij zich afvragen of deze verschuiving gaat betekenen dat er banen verloren gaan. Er is veel onduidelijkheid voor alle betrokkenen. Om deze reden heeft de SP schriftelijke vragen aan het college gesteld waarbij onder andere wordt opgeroepen om een regierol te nemen om te zorgen dat bewoners zoveel mogelijk op plekken blijven waar ze zelf voor gekozen hebben.

Drost: ‘ Het personeel moet zoveel mogelijk hun baan kunnen behouden en anders op zijn minst van werk naar werk geholpen worden. We moeten hun kennis een vaardigheden voor Zwolle behouden en zorgen dat er niet nog een aanslag op onze werkgelegenheid komt.’

 

U bent hier