h

Rabobank Stadshagen moet behouden blijven

3 juli 2014

Rabobank Stadshagen moet behouden blijven

De SP in Zwolle wil dat mensen met een functiebeperking in Stadshagen de mogelijkheid behouden om zelf hun bankzaken te regelen. Hiervoor zijn zij afhankelijk van de Rabobank, die specifiek op hun gerichte diensten biedt. Deze bank wil echter het enige filiaal in de wijk sluiten.

De Rabobank biedt aan klanten met een functiebeperking een aantal mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld langzamer intoetsen voor mensen met een spastische beperking, die andere banken niet bieden. Hierdoor zijn mensen met een dergelijke beperking in grote mate afhankelijk van het enige filiaal van deze bank aan de Werkerlaan. Zij krijgen echter nu te horen dat deze op termijn zal sluiten.

De SP vindt dat iedereen – ook mensen met een functiebeperking - de mogelijkheid moet hebben om zijn of haar bankzaken zelfstandig te regelen. Het verdwijnen van het Rabobankfiliaal met pinautomaat zou een ernstige aantasting van het voorzieningenniveau voor deze doelgroep in Stadshagen betekenen. De SP wil dan ook dat het stadsbestuur zich maximaal inzet voor behoud van de locatie of voor het vinden van een andere oplossing, bijvoorbeeld een tijdelijk servicepunt in een verzorgingshuis in de wijk.

SP-raadslid Frank Futselaar: ‘De overheid roept steeds dat mensen zelfstandiger moeten worden, maar door dit soort maatregelen worden mensen juist ernstig beperkt in die zelfstandigheid. Het stadsbestuur moet de Rabobank aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en alles op alles zetten om deze diensten in de wijk te behouden.  Juist in Stadshagen, waar zoveel zorginstellingen zijn, horen dit soort voorzieningen aanwezig te zijn.’

U bent hier